Skip to main content

Nyhetsarkiv

Butikerna välkomnar Riksbankens initiativ

 

Riksbanken vill att reglerna för kontanthantering ses över. Detta som en direkt följd av Panaxias konkurs.

- Vi välkomnar det initiativet som är helt i linje med vad vi uttalade i samband med ett möte på Riksbanken förra månaden, säger Butikernas vd Bengt Hedlund.

Riksbankens uttalande tillkännagavs under fredagseftermiddagen då bland annat Dagens Eko berättade om önskemålet och kravet. Riksbanken vill att regeringen tillsätter en utredning som ser över vem som får hantera de cirka 100 miljarder kronor i kontanter som cirkulerar i samhället.

- Vi hoppas att man tar tag i detta omgående. Bristerna i regelverket är tydliga och det måste bli en bättre kontroll, säger Bengt Hedlund och understryker att det är just förtagen som ska ansvara för värdetransporterna som ska undersökas.

- Om vi anförtror åt någon att ta hand om våra kontanter så måste vi kunna lita på företagen i fråga. Det som hände med Panaxia får inte hända igen.

Utöver själva kontrollen bör det upprättas någon form av garanti, menar Butikerna.

- Vem som utformar den och står för den måste också utredas. Men upplägget kan vara samma som för bankkonton, säger Bengt Hedlund.