Skip to main content

Nyhetsarkiv

Forskningssamarbete ska ge kunskap om shopping och påverkan

 

När du handlar påverkas du av en rad faktorer. Några av dessa kommer att studeras närmare i ett nytt regionalt forskningsprojekt för att ge kunskap för framtidens detaljhandel.

Helsingborg Business Region har tillsammans med Helsingborgs Handelsförening och Campus Helsingborg inlett ett treårigt forskningssamarbete som syftar till en djupare kunskap om vilka faktorer som styr konsumenternas shopping i relation till olika butiksformat. Forskningen kommer att ligga till grund för stärkt konkurrenskraft och fortsatt utveckling av detaljhandeln i Helsingborgsregionen.

- Samarbetet ligger i linje med den strategi för forskning och högre utbildning som staden och Campus Helsingborg tagit fram. Med samarbetet använder vi några av landets bästa forskare för att få ökad kunskap om detaljhandeln för att stärka tillväxten i regionen, säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborgs stad.

Nu planeras rekryteringen av en kommundoktorand som ska finnas på plats i Helsingborg i början av nästa år. Tjänsten finansieras till stor del av den donation på tre miljoner kronor som Helsingborgs Handelsförening har gett. Helsingborg Business Region och Helsingborgs stad har avsatt en miljon kronor till samarbetet.

- Med den generösa donationen från Helsingborgs Handelsförening får vi möjligheter att få ny kunskap som syftar till en djupare förståelse av konsumenternas upplevelser genom att fokusera på konsumenten. Vi har ytterligare en ambition med projektet och det är att utarbeta en långsiktig detaljhandelsstrategi där vi går från forskning till praktik, säger Cecilia Fredriksson, projektledare för forskningsprojektet på Campus Helsingborg.

- Forskningen på Campus Helsingborg växer snabbt. Det är särskilt roligt när denna sker i nära samverkan med regionen och dess behov, säger Jesper Falkheimer, rektor på Campus Helsingborg.

Andra intressenter i forskningsprojektet är Väla/Diligentia, Brännborns och Citysamverkan i Helsingborg.