Skip to main content

Nyhetsarkiv

Svagare utveckling när branschen börjar känna av konjunkturen

 

Under det tredje kvartalet 2012 minskade servicehandeln sin omsättning med 2,1 procent jämfört med samma kvartal förra året. Servicehandeln backade därmed ytterligare något efter minskningen under andra kvartalet. Framtidstron minskade också jämfört med föregående kvartal.

Servicehandeln delas in i fyra delbranscher: Trafikbutiker, Spel & Tobak, Minilivs, Fast Food & Café. Den sistnämnda står förhållandevis stadigt i annars svajande marknad där konjunktursvackan börja göra sig påmind.

Fast Food & Café är som vanligt de delbranscher som skiljer sig från mängden. Tredje kvartalet uppvisar den svagaste utvecklingen hitintills i år för hela servicehandeln totalt sett. Det skiljer sig dock något mellan de olika delbranscherna. De som hade ett tufft andra kvartal – Trafikbutiker, Spel & Tobak samt Minillivs – återhämtade sig försiktigt under tredje kvartalet och uppvisade något bättre siffror. Dock ligger utvecklingen inom dessa delbranscher fortfarande på den negativa sidan.

Positivt trots lågkonjunktur
Trafikbutikerna och Minilivs minskade sin omsättning med 2,8 respektive 3 procent, medan Spel & Tobak endast backade med 0,5 procent. Fast Food & Café har däremot haft en positiv utveckling under första halvåret i år trots lågkonjunktur. Den positiva utvecklingen under årets första två kvartal bromsades dock upp under tredje kvartalet, allt eftersom den svenska ekonomin börjat känna av det försämrade läget i omvärlden. Café hade fortfarande en positiv utveckling jämfört med starka jämförelsetal under samma kvartal 2011, men ökningen hamnade nu endast på 0,9 procent. Inom Fast Food minskade omsättningen under tredje kvartalet med 0,3 procent jämfört med samma kvartal föregående år.

Lägsta nivån
Servicehandlarnas framtidstro minskade ytterligare några enheter efter det kraftiga fallet i framtidstron under andra kvartalet i år. Framtidsindex hamnade på 0 procent, vilket innebär att varken optimisterna eller pessimisterna var i övervikt. Detta är den lägsta nivån sedan Servicehandelsindex startade 2008.

Bland de enskilda handlarna var dock optimisterna i övervikt, men detta drogs ned av att de som trodde på sämre utveckling framöver var i majoritet bland kedjorna.

- Det svaga konjunkturläget påverkar också servicehandelns utveckling. Är konsumenten återhållsam syns det direkt i våra butiker, säger Bengt Hedlund, vd i Svensk Servicehandel & Fast Food.

- Den svaga utvecklingen beror emellertid främst på hårdare konkurrens.

Etableringen av nya servicehandelskoncept är omfattande och när detaljhandelns butiker utvecklas svagt ersätts de ofta av servicehandel på gator och i köpcentrum.