Skip to main content

Nyhetsarkiv

Svenskar äter för lite fibrer och fullkorn

 

Livsmedelsverkets matvanestudie visar att svenskarna inte äter tillräckligt bra ur ett folkhälsoperspektiv. Bröd bidrar till det största intaget av fibrer. Svensken skulle enkelt kunna öka intaget av fibrer genom att äta mer fullkornsbröd och samtidigt få i sig viktiga vitaminer och mineraler. Samtidigt visar en ny undersökning att 23 procent av svenskarna tror att man blir tjock av att äta bröd.

Enligt Riksmaten äter 9 av 10 för lite fullkorn och 7 av 10 för lite fibrer. Genom att äta mer bröd kan vi på ett enkelt och gott sätt tillgodo göra oss de av Livsmedelsverket rekommenderade mängderna fullkorn och kostfibrer och på så sätt få en bättre hälsa. United Minds färska undersökning bland 1023 svenskar visar att speciellt unga behöver äta mer bröd. I åldersgruppen 18-25 år äter bara 37 procent bröd varje dag.

- Bröd är mycket viktigare för hälsan än vad många tror, det ger oss energi, fibrer, viktiga mineraler och vitaminer. Brödet innehåller en rad näringsämnen som är betydelsefulla för vårt välbefinnande och är även en viktig källa till järn. Livsmedelsverket rekommenderar att vi äter mer fullkorn. Och bröd är enligt Riksmaten den viktigaste källan till just fullkorn, säger Catarina Bennetoft, talesperson och brödexpert på Brödinstitutet.

Undersökningen om kostvanor och brödkonsumtion visar att kvinnor i högre utsträckning väljer bort bröd. Bland de kvinnor som väljer bort bröd är det 52 procent som gör det för att de anser att det är onyttigt. Kvinnor äter också mindre bröd än män. Bland männen är det vanligast att äta 3-5 brödskivor om dagen jämfört med kvinnor där en knapp majoritet äter 1-2 skivor bröd om dagen.

- Den återkommande studien Riksmaten visar att brödkonsumtionen inte har förändrats sedan tidigare undersökningar och vi äter fortfarande för lite fibrer och fullkorn. Fibrerna i maten påverkar vårt hälsotillstånd på flera olika sätt. Vissa fibrer kan bidra till minskad risk för hjärt-kärlsjukdom och tjocktarmscancer. Ett enkelt sätt att få i sig fler kostfibrer är att äta bröd till varje måltid, säger Catarina Bennetoft.