Skip to main content

Nyhetsarkiv

Producentansvar för märkning och återvinning inom EU

 

Med ökad svensk export till EU-länder växer också ansvaret för korrekt märkning och återvinning av förpackningar.

Förpackningar har alltid varit i fokus för hur resurser används och återvinns samt deras totala miljöpåverkan. I detta sammanhang har producentansvaret blivit en integrerad del av miljöpolicyn i Europa. Enligt Norman Karsch, förpacknings- och återvinningsexpert på Tysk-Svenska Handelskammaren, har kraven på exportföretag blivit allt mer komplexa och omfattande.

Många inköpare i till exempel Tyskland har som leveransvillkor att leverantören bland annat måste redovisa och betala avgifterna för förpackningsåtervinning och nyttjanderätten av symbolen "Gröna Punkten". Generellt har exportföretag i många EU-länder blivit ansvariga för sina förpackningar och produkter. Annars blir företagen inte ens listade som leverantör.

Vid distanshandel är de svenska e-handelsbolag, som levererar varor direkt till exempelvis tyska konsumenter, ansvariga. Företag som inte tar sitt producentsansvar måste här räkna med straffavgifter samt marknadsförbud.

För att kunna uppfylla nationell och europeisk lagstiftning måste producent och fyllare ha kunskap om: materialoptimering, minimering av miljöfarliga ämnen, återvinning samt märkning. Det är viktigt att känna till leveransvillkoren och i förväg ta hänsyn till återvinningsavgifter vid priskalkyl, säger Norman Karsch.

Avdelningen för Återvinning & Förpackning inom Tysk-Svenska Handelskammaren har under årens lopp skaffat en gedigen kompetens inom detta område, inte bara vad beträffar Tyskland utan även inom EU och utanför Europas gränser.

Tysk-Svenska Handelskammareni informerar om relevanta regelverk kring märkning och återvinningsansvar. Utöver detta erbjuder man även praktisk hjälp med registrering och rapportering. Det finns särskilda och enkla lösningar för producentansvar angående distanshandel.

För mer information: http://www.handelskammer.se/tjanster/atervinning-forpackningar