Skip to main content

Nyhetsarkiv

Stigande varsel sänker detaljhandeln

 

Utsikterna för detaljhandeln har försvagats sedan HUI Research presenterade sin septemberprognos. Anledningen är att de flesta indikatorer nu pekar nedåt för svensk ekonomi som i högre utsträckning påverkas av lågkonjunkturen i Europa.

Största konsekvensen för handeln är att ett stigande antal varsel gör att hushållen blir återhållsamma och fortsätter att spara på en historiskt hög nivå. Detta medför att man skriver ner prognosen för helåret 2012 från 3,0 till 2,0 procents försäljningsökning.

Inledningen och stora delar av 2013 bedöms också utvecklas svagt och prognosen skrivs ner från 2,5 till 2,0 procents tillväxt, mätt i löpande priser.

- Det är svårt att vara optimistisk när alla indikatorer pekar nedåt men ränta och inflation är låg, vilket gör hushållen köpstarka. Skulle 2013 kunna bjuda på signaler om framsteg i Europa skulle hushållen ganska snabbt kunna sänka sitt sparande och höja sin konsumtion, säger Jonas Arnberg, Konsultchef på HUI Research och ansvarig för företagets konjunkturbedömningar.

Vinnarbranscher i handeln bedöms även 2013 vara sporthandeln som växer kraftigt och mathandeln som i lågkonjunktur ofta presterar väl. Förlorare är branscher med varor som kostar mycket pengar eller kräver en investering såsom byggvaror, möbler och elektronik.

- Hushållens konsumtion är tudelad, å ena sidan gör osäkra tider att vi sparar in på tyngre köp och investeringar, å andra sidan shoppar vi friskt när det gäller konsumtionsvaror såsom restaurang-tjänster, sportprodukter och mat, fortsätter Jonas Arnberg.

Procentuell tillväxttakt i svensk ekonomi, fasta priser, utfall och prognoser.