Skip to main content

Nyhetsarkiv

Lobbyorganisationen bakom Råd och Rön är inte öppna i rapport om leksaker

 

Lobbyorganisationen Sveriges Konsumenter har via sin tidning Råd och Rön dragit långtgående slutsatser om produktionsförhållandena i Kina. Detta för att åtta av tio företag valt att låta just det samarbetsorgan som jobbar med frågan, svara Råd och Rön.

Det är många som vill "granska" leksaksbranschen inför julen. Det är bra. Industrin mår bra av att synas av myndigheter, organisationer och konsumenter. Men Råd och Rön är bara en av många lobbyorganisationer. De flesta företag låter därför ICTI CARE svara på frågor om produktionsförhållande. Anledningen är att ICTI CARE är det organ som den globala leksaksbranschen skapat just i syfte att förbättra produktionsförhållandena i Kina, skapa en etisk tillverkning och göra livet bättre för fabriksarbetarna.

Leksaksbranschen har, tvärt emot vad Råd och Rön hävdar, arbetat hårt med frågor om etisk produktion i många år. Leksaksbranschen går i bräschen när det gäller att samarbeta över gränserna för att på allvar förbättra situationen i leksaksfabrikerna. Detta framfördes naturligtvis ett flertal gånger av de företag som tillfrågades av Råd och Rön, men via ICTI CARE. Men denna intressanta information valde Sveriges Konsumenter att helt undandra läsare och tittare.

Ronny Karlsson på Råd och Rön sade på TV4 att "inget verkar ha hänt", trots att han mycket väl vet att ICTI CARE Process under de senaste åren fått ett stort genomslag och idag omfattar 2300 leksaksfabriker.

- Vilken annan industri samarbetar globalt i CSR-frågor? säger Klas Elm på svenska organisationen Leksaksbranschen. Det samarbete som vår bransch startade för 9 år sedan är en stor framgång. Vi påverkar vardagen för 1,4 miljoner fabriksarbetare i Kina tack vare CARE-Processen!

Nu tar också den globala leksaksindustrin nästa steg. Målet är att inte längre bara kontrollera att regler efterlevs, utan att övergå till att även utbilda och träna.

- Sverige var först i världen med att kräva att alla företag måste vara delaktiga i vårt globala CSR-arbete för att få vara med i branschorganisationen. Nu är vi också först med att som organisation skänka pengar till att gå från att bara kontrollera till att också utbilda, säger Klas Elm.