Skip to main content

Nyhetsarkiv

Är det svenska snuset hotat?

lg

Den senaste veckan har det svenska snusets framtid varit en het nyhet. EU-förslaget om att förbjuda smaktillsatser har engagerat svenska folket och många är uppriktigt oroade för hur det ska bli.

- Vi arbetar intensivt för att sprida kunskap, säger Bengt Hedlund, vd i Svensk Servicehandel & Fast Food.

EU-kommissionen ska presentera ett förslag till nytt tobaksdirektiv. I detta sägs att en tobaksprodukt måste innehålla minst 85 procent tobak. Snus är ju vattenbaserat och innehåller endast 50 procent tobak.

Skulle detta gå igenom betyder det att producenterna måste höja tobakshalten. Det känns naturligtvis helt fel. Problemet är inte bara att det blir mera hälsofarligt. Det smakar inte bra heller.

I Sverige verkar allmänhetens ståndpunkt vara helt klar och tydlig: Rör inte vårt snus! Och våra svenska politiker kan knappast vara omedvetna om konsekvenserna.

- Snus är en tillåten produkt i Sverige. Att EU skulle förbjuda en sådan produkt är inte realistiskt, säger Svensk Servicehandel & Fast Foods vd Bengt Hedlund och poängterar att branschorganisationen jobbar fortlöpande med tobaksfrågan. Oavsett det gäller illegal cigaretthandel, snus eller andra frågor.

- Vår uppgift är att ge politikerna insikter och vi har kontakter med såväl social- och finansdepartementen som riksdagens skatteutskott. Om snuset inte skulle kunna fortsätta att produceras och säljas enligt nuvarande regler, så kommer den illegala handeln att öka. Folk slutar inte snusa för att EU tar beslut om att förbjuda tillsatser.

Engagemanget för att "rädda" det svenska snuset är just nu stort. Många protestlistor finns utlagda på fysiska platser och cirkulerar på nätet. Idag startar vi till exempel en på www.facebook.com/SvenskServicehandel.