Skip to main content

Nyhetsarkiv

Räntesänkning värdelös för företagare

 

Riksbanken meddelade på morgonen att reporäntan sänks med en femtedel från 1, 25 till 1 procent.

– Det riskerar att bli ett slag i luften för Sveriges småföretagare. Medianräntan för ett litet företag är idag mellan 4,5 – 6 procent. Även om hela sänkningen skulle slå igenom i räntan blir alltså effekten på företagens faktiska kostnad bara några få hundradelar, säger Lars Jagrén, chefekonom Företagarna.

För ett företag som lånat 100 000 kronor till 6 procents ränta innebär sänkningen bara 250 kronor i lägre ränta per år.

– Allt talar dessutom för att sänkningen av reporäntan inte får fullt genomslag. Konjunkturläget innebär högre riskpremier som tillsammans med de tuffare kapitaltäckningskraven leder till högre räntemarginaler hos bankerna, säger Lars Jagrén.

De kommande reglerna för banksektorn har redan under hösten medfört tuffare kreditvillkor och från företagare runtom i landet kommer signaler att finansieringsmöjligheterna minskat under hösten.

– När sänkningen av räntan inte slår igenom och bankerna samtidigt begär större säkerheter för vad som tidigare betraktades som lågrisk lån så är det framförallt jobben och inte företagaren som drabbas. Fyra av fem nya jobb skapas i mindre företag, därför får uteblivna ränteeffekter stora konsekvenser för Sveriges förmåga till återhämtning, säger Elisabeth Thand Ringqvist, vd för Företagarna.