Skip to main content

Nyhetsarkiv

Bluffakturor måste prioriteras av rättsväsendet

 

Företagarna har under lång tid varnat för bluffakturor och andra oseriösa erbjudanden. Idag meddelades domen i det uppmärksammade Helsingborgsmålet där huvudmannen i en stor härva av bluffakturor friats av tingsrätten.

- Det principiellt viktiga med domen är att tingsrätten konstaterar att bluffakturor är brottslig verksamhet. Domen visar att beviskraven för om en ägare i företaget haft något avgörande inflytande på den dagliga verksamheten är för högt ställda. Det gör det mycket svårt att knyta en person till ett bluffakturebrott säger Elisabeth Thand Ringqvist vd för Företagarna.

Mycket talar för att åklagaren kommer att överklaga domen till hovrätten.

- Ur ett småföretagarperspektiv är domen en stor motgång. Vi hoppades på att den här rättegången skulle bli en milstolpe i kampen mot fakturabedrägerierna. Det viktiga är dock att polis och åklagare prioriterar denna typ av brottslighet, vilket ju trots allt också skett på ett omfattande sätt i detta fall avslutar Elisabeth Thand Ringqvist för Företagarna.