Skip to main content

Nyhetsarkiv

Ingen ska tjäna på kortavgifter!

KortdragningLatteHemsida

EU-kommissionens kommande förslag om att sänka de så kallade mellanbanks-avgifterna har satt fart på debatten om vem som ska betala för vad. Det kan man så klart ha olika åsikter om beroende på var man befinner sig i kedjan. Men det viktiga är att vi i samtliga led uppmuntrar kortköp, inte minst av säkerhetsskäl. Och att ingen tjänar på en sak som har ett samhällsintresse.

Några av dem som idag tjänar på kortavgifterna, nämligen representanter för Mastercard, har fått debattutrymme i Dagens Industri för att förklara varför det är fel att höja mellanbanks-avgifterna. De menar att handlarna kommer att sko sig medan konsumenterna får betala. Sin egen roll i näringskedjan berör de inte.

En sak är bra med debatten och det är att frågan får liv. Den är viktig för handeln och måste hållas i luften. Annars kan man ju tro att den är löst, vilket den definitivt inte är.

Det är inte fel att lätta på trycket för handeln och helt rätt att man tvingar ner avgifterna såsom kommissionen förväntas föreslå. Man kan se dessa mellanbanks-avgifter som improduktiva – man tar ju betalt för att någon annan ska kunna ta betalt.

Handeln i Sverige betalar cirka 7 miljarder kronor om året i kortavgifter. En betydande kostnad för varje enskild handlare. Enligt en aktuell rapport som HUI Research gjort för Svensk Handels räkning, är 60 procent av dessa 7 miljarder helt dolda för konsumenterna eftersom det är avgifter som handlarna betalar in till bankerna. När en konsument betalar med kreditkort går i genomsnitt tio kronor per köp bort i avgifter.

Idag sker 70 procent av alla betalningar med kort och det är viktigt att det blir ännu mer. Säkerheten för handlare och deras anställda blir alltmer problematisk och det bästa sättet att komma tillrätta med detta är att det inte finns kontanter i någon större utsträckning i handeln. Vi vill naturligtvis också att det ska vara lätt att handla. Det blir det om man betalar med kort. Det finns fortfarande butiker som inte accepterar kort därför att avgifterna är så höga och så ska det inte behöva vara.

Dessa våra krav och önskemål bromsas av de höga kortavgifterna. När man då samtidigt läser att kreditkortsföretagen tycker att det är helt fel att ge lättnader för handeln, så undrar man vad de har för affärsmoral. Att vara sist i kedjan betyder att man har små möjligheter att kompensera sig. Man får ju inte låta konsumenten betala själva avgiften och höjer man de egna priserna så uppstår andra svårigheter. Handlarna kan alltså inte kompensera sig för andras kostnader utan får bära dem fullt ut. Klart det är ett problem!

Jag förstår att bankerna måste ta betalt för sina tjänster men hävdar att kortavgiften för handeln bör sänkas till lägsta möjliga nivå. Jag hävdar också att kostnaden för bankerna är lägre än det pris de tar ut idag och det är fel att tjäna pengar på den här typen av tjänst.

Ta i stället avgift på bankomatuttag – även här minsta möjliga. Då blir det ju också ett steg i rätt riktning mot ökad säkerhet. Så gör man ju i andra länder, varför ska vi särskilja oss här. Att ta ut kontanter är ju dessutom en tjänst som konsumenten ber om, och därför ska betala för.

Kortbetalningar och kortavgifter är verkligen uppochnervända världen. Butiksägarna får betala för att konsumenterna betalar med kort samtidigt som konsumenterna inte behöver betala för att ta ut kontanter. Och kreditkortsföretagen försvarar sina förtjänster genom att påstå att sänkta avgifter i slutänden drabbar konsumenterna eftersom handeln inte sänker priserna ...

BENGT HEDLUND
vd Butikerna