Skip to main content

Nyhetsarkiv

Handels kräver 3,8 procent

 

Svensk Handel har analyserat de krav som Handelsanställdas förbund har lämnat inför årets avtalsförhandlingar. Kraven på löneökningar, mer semester och längre föräldralön innebär en sammanlagd kostnadsökning för detaljhandeln på minst 3,8 procent per år.

– LO har talat om ökningar på 2,8 procent per år vilket är höga krav i dagens pressade konjunkturläge. Nu visar det sig att kraven inom handeln kostar ännu mycket mer – 3,8 procent. Ingen förstår hur facket tror att de pengarna ska trollas fram, säger Dag Klackenberg, vd för Svensk Handel.

I förrgår träffade Svensk Handel motparten Handelsanställdas förbund för den första förhandlingsdagen i årets avtalsförhandlingar. Inför förhandlingarna har Svensk Handel analyserat de krav som motparten har överlämnat.

Handelsanställdas förbund har i enlighet med LO:s gemensamma krav yrkat på löneökningar på 700 kronor och föräldralön i sex månader. Dessutom tillkommer krav på en extra semesterdag.

700 kronor motsvarar en procentuell höjning på 3,25 procent inom detaljhandeln och 2,91 procent inom partihandelsavtalet. Kostnaden för en extra semesterdag motsvarar cirka 0,4 procent av lönesumman. Kostnaden för att införa rätten till sex månaders föräldralön är svårare att beräkna, men uppskattas till cirka 0,2 procent i detaljhandeln. Sammantaget innebär kraven minst 3,8 procent inom detaljhandeln och 3,5 procent i partihandeln.

– Vi kommer erbjuda löneökningar på samma nivå som de exportberoende företagen. Lönerna i handeln kan inte dra iväg på de orimliga nivåer som LO och Handelsanställdas förbund kräver, säger Dag Klackenberg.