Skip to main content

Nyhetsarkiv

Så ska korvkioskerna räddas!

Liljeholmennlg

Denna vecka startar Stockholms stadsbyggnadsnämnd detaljplanearbete för att rädda flera hotade kiosker. Många kiosker i Stockholm har varit hotade av att tvingas flytta eller lägga ned, därför att nya bestämmelser inte ger kommunen rätt att förlänga deras tidsbegränsade bygglov.

– Det är inte rimligt att omtyckta kiosker ska tvingas lägga ned. På stadsbyggnadsnämndens sammanträde startar vi planprocess för fem kiosker, däribland Liljeholmens grill, som tidigare varit hotad. Jag tycker att det är viktigt att vi planerar torgytor utifrån människors önskemål och behov. Jag tror att de flesta människor uppskattar kiosker, torghandel, träd och uteserveringar, säger stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M).

– Kiosker erbjuder inte bara människor möjligheten att äta en bit mat eller köpa varma och kalla drycker, de är också ett uppskattat inslag i stadsbilden. Många av kioskerna är familjeföretag som har stått på sina platser länge.

På många platser i Stockholm står kiosker på gatumark med tidsbegränsade bygglov. Tidsbegränsade bygglov kan ges för högst tio år och går sedan inte att förlänga. Skälet till att kioskerna enbart fått tidsbegränsade lov är att de står på platser som saknar byggrätt enligt gällande detaljplan.