Skip to main content

Nyhetsarkiv

Försiktig vändning uppåt avslutade ett i övrigt tufft år för branschen

Preem station_450

Fjärde kvartalet år 2012 ökade servicehandeln sin omsättning med försiktiga 0,3 procent jämfört med samma kvartal förra året.
(Foto: Preem)

Samtliga delbranscher förutom Minilivs uppvisade en vändning uppåt under det fjärde och sista kvartalet 2012. För Trafikbutikerna var utvecklingen dock, trots en vändning i rätt riktning, fortfarande på den negativa sidan då de minskade med 1,3 procent jämfört med samma kvartal föregående år.

Delbranscherna Fast Food, Café och Spel & Tobak uppvisade däremot samtliga positiva siffror. Fast Food ökade sin omsättning med 0,7 procent och Café ökade med 1,7 procent under fjärde kvartalet 2012 jämfört med samma kvartal året dessförinnan. Spel & Tobak uppvisade en kraftig positiv ökning om hela 3,0 procent.

För Minilivs avslutades ett tufft år med en negativ utveckling även under årets sista kvartal. Omsättningen minskade med hela 4,5 procent jämfört med samma kvartal 2011.

– De något ljusare siffrorna innebär en välkommen vändning efter ett tufft år för servicehandeln, men man bör inte dra allt för stora växlar då siffrorna till viss del beror på svaga jämförelsetal under slutet av 2011, säger Bengt Hedlund, vd för Svensk Servicehandel & Fast Food.

Servicehandlarnas framtidstro ökade kraftigt under fjärde kvartalet 2012 jämfört med andra och tredje kvartalet samma år. Framtidstron landade på 31 procents övervikt för optimisterna över pessimisterna, vilket nästan var i nivå med de positiva siffrorna under första kvartalet 2012. Framtidstron var därmed också mer optimistisk än under hela 2011, vilket kan vara ett tecken på att handlarna tröttnat på den utdragna lågkonjunkturen och väljer att hoppas att den försiktiga vändningen under fjärde kvartalet betyder att utvecklingen nu är på väg i rätt riktning. Kedjorna var något mer positiva än de enskilda handlarna.

– Antalet varsel är fortfarande högt och det återstår att se hur ekonomin i övrigt och konsumenternas förtroende utvecklas under den närmaste tiden, säger Bengt Hedlund.