Skip to main content

Nyhetsarkiv

Det är vi som är Butikena

Serie som presenterar våra medlemsorganisationer

CykelLiggande logga_kopiera

Organisationen:
Cykel Motor och Sportfackhandlarna


Personen:

Jag heter Berit Gibbs och är vd för organisationen sedan 2010. Jag har arbetat inom förbundet sedan 2005 och har ett förflutet som tobakshandlare och idrottskonsulent. Idrott har alltid varit ett stort intresse och det är en förmån att återigen få arbeta så nära mitt intresse. Favoritidrottsgrenarna har växlat med åren – från elitspel i volleyboll till att vara hockeymorsa och jobba som lagledare inom ungdomshockey. Ishockey är den stora passionen nu sedan många år tillbaka.

Historia och uppbyggnad:
Vår historia började för snart 100 år sedan med att en hel del mindre föreningar samlades under ett paraply: Cykel och Sporthandlarnas Riksförbund. Idag har vi inga lokalföreningar.
Vi har alltid varit en branschorganisation och inte någon inköpskedja. Under åren har vår verksamhet utökats från enbart cykel till att idag omfatta både trädgårdsmaskiner, moped, mc, ATV ("Fyrhjulingar"), verkstäder inom samma områden och även internethandeln har funnit sin väg till oss. Medlemskap är öppet för alla som verkar inom Cykel Motor och Sportfackhandel och övrig fritidshandel.

Medlemmar:
Idag är vi cirka 180 medlemmar. Den största delen finns i de södra delarna av vårt land, men vi har även medlemmar i både Älvsbyn och Boden. På vår hemsida www.csrservice.se kan man lätt hitta sin fackhandlare med hjälp av vår medlemskarta.

Viktigaste frågorna idag?
Precis som alla andra organisationer inom handeln jobbar vi ständigt med bland annat bankkostnaderna. Kortinlösenavgifter och kostnader för kontanthantering är ett gissel för alla handlare . Jag anser att de kostnaderna ska ligga på bankerna och inte hos den enskilde handlaren.
Vi arbetar också mycket intensivt med mopedutbildningen. En bra och viktig möjlighet att fånga upp ungdomarna på orten och göra en insats både för ungdomarna och trafiksäkerheten. Kunskap är aldrig tung att bära. Och ju mer man kan desto bättre klarar man sig – även i trafiken.
Vår viktigaste uppgift är att underlätta vardagen för våra medlemmar och hjälpa till med det de önskar.

Och i framtiden:
Jag tror stenhårt på "mina" handlare och deras verksamhet. Även om de "stora" kedjorna jagar kunder med lägre priser än vad vi kan erbjuda, så saknar de för det mesta det som mina medlemmar har: kunskap, kvalitet och service. Vi vet vad vi säljer och kan därför hjälpa kunderna till ett korrekt och bra val. Det leder förhoppningsvis till att kunderna inser värdet av detta och kommer tillbaka.Fackhandeln ökar sin andel av marknaden vilket ytterligare stärker argumentet att cykelns status ökar och att svenskarna köper dyrare cyklar, mer tillbehör och servar sina cyklar bättre. Och det gör man bäst och säkrast hos fackhandeln.

Varför man är med i Butikerna?
Vi var med och bildade Butikerna och har varit medlemmar ända från början. Ett medlemskap är självklart för oss. Det finns så många gemensamma nämnare för de olika branschorganisationerna, oavsett vad man säljer för något, så vi har stor hjälp av varandra. Varför uppfinna hjulet mer än en gång?

Viktigaste frågan generellt för handeln just nu?
Bankkostnader, säkerhet i butik. Det drar också ihop sig till en ny lönerörelse: Viktigt är att handeln får gehör för kraven på förändringar för bland annat OB-tilläggen.

För Cykel Motor och Sportfackhandlarna speciellt?:
VI VILL HA VÅR!!!