Skip to main content

Nyhetsarkiv

Omsättningen för spel och lotterier i Sverige minskade under 2012

 

År 2012 beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha haft en bruttoomsättning på 42,1 miljarder kronor. Detta är en omsättningsminskning med cirka 250 miljoner kronor, i löpande priser, jämfört med året innan, vilket motsvarar en minskning på cirka 1 procent.

Efter korrigering av inflation kunde man under 2011 notera en stagnation på den reglerade svenska spelmarknaden, medan detta år noteras en minskning. Utöver den reglerade marknaden förekommer ett omfattande spel på sajter som ägs av bolag som inte har tillstånd i Sverige och som vi saknar uppgifter om, meddelar Lotteriinspektionen.

Omsättningsstatistiken är en preliminär sammanställning. Sammanställningen för Svenska Spel, ATG och de omsättningsmässigt största rikslotterierna baseras på kvartalsrapporter från 2012. Omsättning för övriga aktörer har beräknats genom att studera omsättningsutvecklingen med hjälp av historisk data.

Svenska Spel, den största aktören på den svenska spelmarknaden, omsatte drygt 21,6 miljarder kronor exklusive Casino Cosmopol. Det är en ökning med nästan 3 procent jämfört med föregående år. Omsättningen för sportspel ökade med cirka 11 procent. Däremot minskade omsättningen för poker på nätet med cirka 18 procent. Casino Cosmopol omsatte drygt 1,1 miljarder kronor under 2012 (efter utbetalda vinster), vilket är en minskning med drygt 1 procent jämfört med året innan.

ATG omsatte 12,4 miljarder kronor, vilket är en minskning med cirka 5 procent jämfört med föregående år. V75 är fortfarande bolagets största produkt med en bruttoomsättning på nästan 4,6 miljarder kronor. Försäljning via internet och mobil fortsätter att öka för ATG, de stod för nästan 40 procent av deras totala bruttoomsättning under 2012. Denna försäljning uppgick till 4,9 miljarder kronor räknat på bruttoomsättning, vilket är en ökning med nästan 3 procent jämfört med föregående år.

Folkrörelserna sammanlagda spel och lotterier uppskattas till drygt 5,2 miljarder kronor, vilket är en minskning med knappt 1 procent jämfört med 2011. Den största folkrörelseaktören är Svenska Postkodföreningen med Postkodlotteriet som redovisar en omsättning på 3 miljarder kronor, vilket är en ökning med 2 procent jämfört med föregående år. Den största tillväxten redovisar däremot Datumlotteriet, som ökat med 13 procent jämfört med föregående år.

Det traditionella bingospelandet uppskattas omsätta drygt 1 miljard kronor, vilket innebär en minskning med nästan 4 procent.

De privata företag som bedriver restaurangkasinon har de senaste åren haft en trend med minskad omsättning. Dessa aktörer uppskattas ha omsatt nästan 470 miljoner kronor, vilket är en minskning med 6 procent jämfört med 2011.

I genomsnitt använder svenska hushållen uppskattningsvis 2,44 procent av sin disponibla inkomst till spel, vilket motsvarar 5 500 kronor per person över 18 år. Andelen av inkomsten som läggs på spel har varit relativt konstant under en längre tid.