Skip to main content

Nyhetsarkiv

En miljard kronor i ökad regelbörda för småföretagen

 

De förslag om månadsuppgiftstvång som regeringen planerar att införa från nästa år skulle innebära en dryg miljard kronor i ökade kostnader för småföretagens administration. Det visar en rapport framtagen av Ramböll Management Consulting på uppdrag av Företagarna.

– Förslagen kommer att innebära en verklig regelslägga mot småföretagen. Det riskerar att i ett slag omintetgöra mycket av det regelförenklingsarbete som regeringen genomfört de senaste åren säger Företagarnas vd Elisabeth Thand Ringqvist.

Under 2011 föreslog utredningen "Månadsuppgifter – snabbt och enkelt" att den årliga kontrolluppgiften för lön skulle ersättas med månadsvisa inkomstuppgifter för alla anställda, vilket innebär 12 rapporteringar om året. Utredningen föreslår också att uppgifter ska lämnas på en mer detaljerad nivå än tidigare och att utbetalda ersättningar ska delas upp på flera månader i många fall, så kallad periodisering.

Rapporten som tagits fram på uppdrag av Företagarna avfärdar den konsekvensanalys som utredningen presenterade, där det hävdas att hanteringen av månadsuppgifter endast kommer att kosta svenska företag fyra kronor styck, motsvarande en samlad kostnad för småföretagen på drygt 60 miljoner kronor. Analysen som Företagarna tagit fram visar istället att varje uppgift uppskattas att kosta i genomsnitt 67 kronor och den samlade kostnaden, bara för de företag som har 1-49 anställda, kan uppgå till drygt en miljard kronor.

– Utredningens analys saknar helt förankring i den verklighet som småföretagare lever i. För de mer än 100 000 företag som saknar automatiska lönesystem innebär förslaget en verklig administrativ mardröm, säger Elisabeth Thand Ringqvist.