Skip to main content

Nyhetsarkiv

Fortfarande dåligt med kommunernas cykelstrategi

 

Cykel i_sn

I februari 2012 presenterade Svensk Cykling en undersökning bland landets kommuner om hur det stod till med beredskapen för vintercykling. Resultatet blev tämligen nedslående. Nu har man gjort en ny undersökning.

I åtta av Sveriges 20 största kommuner var cykelbanorna helt eller delvis obrukbara efter snöfall. Trots att cykelpendlandet året runt ökat kraftigt på senare år hänger kommunerna inte med.
Nästan hälften av kommunerna sviker cyklisterna under vintern.

- Det är bedrövligt, konstaterar Berit Gibbs, vd för Cykel Motor och Sportfackhandlarna som medlem i branschorganisationen Svensk Cykling.

Detta gjorde att man beslöt sig för att göra om undersökning även i år. Resultatet visade på en liten förbättring. Men det är fortfarande för dåligt, tycker Berit Gibbs.

- Att 12 av landets största kommuner inte har någon strategi för vintercykling förtjänar kritik. Våra politiker i våra städer måste inse att planering för ökat cyklande ska vara en självklar och viktig del av samhällets utveckling. Trenden är entydig. Vi vet att vintercyklingen ökade med över 100 procent i Stockholm under slutet av 2000-talet. Och i Malmö cyklar till exempel åtta av tio cyklister året runt. Det är därför viktigt att landets kommuner fortsätter att arbeta för att underlätta vintercykling.