Skip to main content

Nyhetsarkiv

Femprocentig minskning av antalet butiksrån

 

Av 2012 års rånstatistik framgår att rånen generellt över hela landet gått ner och det genomfördes 736 (778) rån mot butiker i Sverige under 2012. Detta innebär en minskning med fem procent.

- Detta är glädjande då vi under hösten såg ut att ha en takt som skulle innebära att den goda trenden skulle brytas. Framför allt minskar rånen med skjutvapen rejält och det är extra glädjande. Några teorier om varför det går så här bra är att butikerna har ett ökat säkerhetsmedvetande. En annan teori går ut på att kylan och den tidiga snön också påverkar, säger Lars Eklund, säkerhetschef på Butikerna.

Uppdelat på storstadsregionerna så minskar rånen i Skåne samt Stockholms län till 113 (131) respektive 250 (288) medan antalet rån i Västra Götaland ökar med och utan skjutvapen 152 (135).

- Som vanligt gäller att ha så lite kontanter tillgängliga som är möjligt i kassalådan utan att frekvent använda en deponeringsbox i kassan. För att göra det obekvämt för en gärningsman ska det inte finnas planscher mm framför skyltfönstren som förhindrar insyn i butiken. God belysning i och utanför butiken är också viktigt för att försvåra för en gärningsman. För att få reda på sin säkerhetsnivå rekommenderar jag att riskbedöma sin butik och därifrån vidta de åtgärder som behövs, säger Lars Eklund.