Skip to main content

Nyhetsarkiv

Förmån av fri cykel – så funkar det

 

Svensk Cykling har tagit fram en praktika för alla som funderat på förmån av fri cykel.

För den anställde finns tydliga regler för vad som gäller för förmån av fri cykel, men till skillnad från bilförmånen finns inga schabloner, utan förmånen ska värderas till marknadsvärde, alltså vad det skulle kostat den anställde att äga cykeln själv. För rörliga kostnader som reparationer, service och försäkring får man gå på arbetsgivarens verkliga kostnad (före eventuella rabatter etc.)

För arbetsgivare gäller: köper arbetsgivaren in cykeln får man beräkna efter en lämplig avskrivning (typiskt sett planenlig avskrivning 20 procent/år) och en räntekostnad (till exempel räntan på transaktionskontot).

Om arbetsgivaren hyr eller leasar cykeln sker beräkningen på hyra/leasingavgift.

- För skatteberäkning och exempel, ladda ner vår pdf "Skatteregler för Tjänstecykel" , säger Berit Gibbs, vd på branschorganisationen Cykel Motor och Sportfackhandlarna och hänvisar till www.cms-service.se.