Skip to main content

Nyhetsarkiv

Myndigheternas kontroll av leksaker i vår

 

De tre marknadskontrollsmyndigheterna för lagen om leksakers säkerhet: Konsumentverket, Kemikalieinspektionen och Elsäkerhetsverket, kommer under våren att bedriva tillsyn hos ett antal företag runt om i Sverige. För att underlätta tillsynen och att ge företagen en chans att förbereda sig på vad som förväntas av dem, försöker man att skicka ett varselbrev till så många företag som möjligt.

Kontrollerna kommer att bestå av besök på ett antal företag som tillhandahåller leksaker. Kemikalieinspektionen kommer dessutom att analysera varuprover avseende kemikalieinnehåll.

I anledning av kontrollen har myndigheterna skickat ut ett informationsbrev. Brevet innehåller bland annat information om vilka produkter som kan klassificeras som leksaker, information om leksaker och CE-märkning, information om lagstiftning som rör leksaker och hur företagen kan förbereda sig inför kontrollen.

Breven har skickats till företag som:

  • tillverkar, importerar eller säljer leksaker eller produkter som riktar sig till barn
  • säljer leksaker eller produkter som riktar sig till barn som en del av sitt sortiment, i sitt varuhus eller butik
  • bifogar leksaker till matmenyer eller tidningar
  • tar fram profilprodukter till kunder, i form av leksaker eller produkter som riktar sig till barn

Har du fått brevet bör du kontrollera att du har all relevant dokumentation för dina leksaker i ordning, eller kan se till att myndigheterna kan få den om de begär det. Även om du inte fått brevet och tillhandahåller leksaker ska du se till att du tagit ditt ansvar för leksakernas säkerhet. Läs mer om ditt ansvar i broschyrer som finns att ladda ner, se nedan.

De företag som blir utvalda för kontrollen kommer att kontaktas av myndigheterna för att boka tid för besök. Blir du inte kontaktad kommer inget besök att ske hos dig under våren. Myndigheternas kontroller är dock återkommande och det kan vara en god idé att se över sin dokumentation även om du inte blir utvald för besök just nu.

För mer information om leksakers säkerhet se myndigheternas webbplatser:

www.konsumentverket.se/foretag/leksaker

www.kemi.se/sv/Innehall/Fragor-i-fokus/Leksaker/

www.elsakerhetsverket.se/sv/Produktsakerhet/Produkter/Tillsyn-av-leksaker-/