Skip to main content

Nyhetsarkiv

En filmhälsning från Sveriges tobakshandlare till våra EU-parlamentariker

 

Förra veckan skickade branschorganisationen Svensk Servicehandel & Fast Food ett brev till våra svenska Europaparlamentariker. Detta med anledning av det pågående arbetet med att anta en ny europeisk tobakslagstiftning.
Till detta brev bifogades en filmlänk med en särskild hälsning från representanter för landets tobakshandlare.

- Vi har följt utvecklingen av det nya tobaksdirektivet sedan det arbetet påbörjades 2009 och har noga utvärderat de olika förslag som diskuterats. Det är vår uppfattning att flera av förslagen riskerar att leda till en ökning av den illegala tobakshandeln vilket skulle kraftigt försämra villkoren för butiksägare i Sverige, säger Bengt Hedlund, vd i svensk Servicehandel & Fast Food och berättar om filmen.

- Vi har tagit fram en kort informationsfilm där några av våra medlemmar själva berättar om den illegala tobaken och hur de befarar att det nya förslaget kommer att påverka den. Det tar knappt tre minuter att titta på den.

Du kan se den på www.svenskservicehandel.se