Skip to main content

Nyhetsarkiv

Förebygga eller förbjuda? Seminarium den 11 mars

 

Många kommuner runt i Sverige tillämpar principen om "rökfri arbetstid". Ett växande antal har utsträckt förbudet, eller planerar att utsträcka det, till att omfatta all form av tobak, och därmed även förbjuda snus på arbetstid. På enstaka platser har det även lett till försäljningsförbud för all slags tobaksprodukter i anslutning till offentliga anläggningar.

Är det politiskt rimligt och tillåtet? Vad är kommunernas mandat och uppgift?

Det frågar sig Svensk Servicehandel & Fast Food som bjudit in till ett öppet seminarium kring dessa två aktuella frågor måndagen den 11 mars i Stockholm. I första hand vänder man sig till politiker och andra beslutsfattare samt påverkare. Initiativtagare är:

Fredrik Bergqvist, oppositionsråd (M), Norrköping samt vice ordförande i personalutskottet

David Josefsson, ersättare (M), regionfullmäktige Västra Götalandsregionen

Erik Andersson Pauldin, landstingspolitiker (M), Stockholm

Erik Andersson Pauldin kommer att inleda med att beskriva dagens situation. Därefter berättar Svensk Servicehandel & Fast Foods vd Bengt Hedlund om vilka konsekvenser ett tobaksförbud får för handeln. Anders Knape, ordförande i SKL ger sin syn på frågan om rökfri eller tobaksfri arbetstid och efetr detta blir det utfrågning och diskussion med deltagande av Stefan Willers, överläkare och docent vid Skånes universitetssjukhus , Anita Jernberger, Landstingsråd (FP) Norrköping, gruppledare och landstingsstyrelsens förste vice ordförande samt Fredrik Bergqvist.

Moderator är Isobel Hadley-Kamptz.