Skip to main content

Nyhetsarkiv

Lars Eklund är en levande medlemsförmån!

 

Lars gatuvy_1

Som medlem i någon av Butikernas branschorganisationer får man automatiskt tillgång till en rad medlemsförmåner. En sådan är hjälp med säkerhetsfrågor av olika slag, hjälp som oftast förmedlas genom vår egen säkerhetschef Lars Eklund som här presenterar sig och sitt jobb lite närmare.

Jag tillhandahåller och erbjuder Butikerna hjälp i säkerhetsrelaterade problem. Har jobbat med säkerhetsfrågor sedan 1989 och sedan 2004 med inom handeln såsom både konsult och säkerhetschef. Innan dess jobbade jag med säkerhets- och beredskapsfrågor vid järnvägen.

Jag är anställd i konsultföretaget Adapt och har ett samarbetsavtal med Butikerna. På Adapt är vi fem personer som jobbar med säkerhet och arbetsmiljö. Adapt startade 2003 som ett arbetsmiljöföretag, men kom snart att inrikta sig på säkerhet. Säkerhet är också det vi jobbar mest med idag, men arbetsmiljöfrågorna har fått ett ökat fokus då arbetsmiljöverket numera är ganska aktiva.

Adapt håller en säkerhetsjour till de flesta medlemmarna inom Butikerna. Där kan ni komma i kontakt med mina kollegor som också bemannar jouren. Vi finns iNacka utanför Stockholm, men har medarbetare Västerås och Sölvesborg. Från dessa platser täcker vi hela Sverige.

Vad är de viktigaste frågorna som du jobbar med idag?

Antalet rån mot svenska butiker sjunker men då det fortfarande sker fler än två rån om dagen mot butiker är det givetvis en viktig fråga. Att få ett slut på de grova stölderna där en liga stjäl för stora värden i butiker och på kedjor. För Butikerna jobbar jag med de medlemsförmåner inom säkerhet som ska finnas inom Butikerna.

Hur ser du på framtiden för våra medlemmar?

Att jag inte skulle behövas vore ju det bästa, men tyvärr ser inte framtiden riktigt så ut. Riskerna ökar och därmed också kostnaderna för att skydda våra varor och tjänster.

Viktigaste frågan generellt för handeln just nu?

Att balansera skyddet av våra varor och att ha en öppen och inbjudande miljö för våra kunder som gör det trivsamt att handla.