Skip to main content

Nyhetsarkiv

Säg det med ett leende!

 

Visste ni att det görs världsomfattande undersökningar på kundservice? Att man mäter mottagna leenden, hälsningar och merförsäljning och sammanställer detta i "Smiling Report". Bäst i klassen detta år är Spanien.

Mystery Shoppingleverantörer i Afrika, Asien, Europa, Nord- och Sydamerika har deltagit i Smiling Report 2013. Rapporten sammanställer data rörande kundservice och bemötande insamlat genom mätningar utförda på ett stort antal branscher under 2012. Resultatet för år 2012 baserar sig på svaren på över 2 miljoner frågor kring mottagna leenden, hälsningar och merförsäljning i 57 länder.

Totalt fick 78 % av kunderna ett leende, 84 % fick en hälsning medan bara 56 % fick ett merförsäljningsförslag. Dock är de flesta siffrorna högre än på många år. Spanien är bästa landet både gällande leenden och merförsäljning och placerar sig topp 4 på hälsning.

Leenden

Spanien hade ett smilingvärde på 96 % under 2012, följt av Grekland på 95 %, Polen 94 % och Kina 92 %. Pakistan hade likt föregående år lägst resultat där endast 40 % fick ett leende, Slovenien hade 41%. Världsdelarna med högst poäng var Sydamerika med 83 % och Sydamerika med 82 %. Lägst siffra bland världsdelarna blev Afrika med 66 %.

Branscherna med högst andel leenden blev Bank och finans med 87 % och Hotell och restaurang med 85 %. Transportindustrin fick åter lägst poäng med bara 62 % leenden, följt av Myndigheter på 64 %.

Hälsning

De länder med högst värde på hälsning under 2012 var Colombia och Uruguay med 99 %, tätt följda av Peru med 98 % och Spanien med 97 %. Även hälsningar fick lägst poäng i Pakistan med 43 % och Asien hade återigen lägst världsdelspoäng på 82 %, följt av Europa med 83 %. Sydamerika fick bäst världsdelsvärde med 93 %. Bank och finans samt Hotell och restaurang var de branscher med högst andel hälsningar med 90 %. Lägst hälsningsprocent fick bilindustrin med 80 % samt detaljhandeln med 81%.

Merförsäljning

Merförsäljning har alltid haft sämre resultat än leenden och hälsningar sedan undersökningen startade år 2004. Bäst var Spanien med en merförsäljningsprocent på 94 % och sämst var åter Cypern med 17 %, följt av Finland på 20 %. Bäst bland världsdelarna var åter Asien med ett totalvärde på 62 %. Lägst andel hade Nordamerika med 34 %. Hotell och restaurang var den bransch med bäst resultat på 66 % medan Sport och fritid hade 42 %. Transport hade lägst merförsäljningssiffra med bara 39 %.

Rapporten finns tillgänglig på the www.SmilingReport.com