Skip to main content

Nyhetsarkiv

Svensken vädrar vårluft?

 

Trots att Sverige befinner sig i lågkonjunktur och tillväxten i stora delar av landet är låg har svenskarna en något mer optimistisk syn på den egna ekonomin än för bara ett halvår sedan. Våren nalkas och i takt med ökat antal soltimmar per dygn ökar svenskarnas lust att unna sig.

En undersökning från HUI Research om svenskars konsumtionsplaner visar att man fortfarande planerar att hålla rätt hårt i plånboken men att man inte är lika negativ som tidigare.

Våren är en tid för förnyelse för många. Och även om mollackorden fortfarande dominerar så är svenskarna något mindre pessimistiska idag än på länge. Det är fortfarande främst kapitalintensiva produkter som bilar och möbler som människor planerar att dra in på. Det ska dock tilläggas att det ser något mindre mörkt ut för dessa produkter jämfört med motsvarande tidpunkt ifjol som präglades av idel dystra tongångar.

Äldre personer är generellt mer pessimistiska än yngre och planerar i högre grad att hålla plånboken stängd de närmaste månaderna även om de inte håller den i ett lika hårt grepp som under 2012. Livsmedel och ekologiska produkter är de områden som står emot lågkonjunkturen bäst. Intresset för ekologiska produkter är särskilt stort bland människor i den yngre medelåldern.

Även när det gäller resplaner säger konsumenterna att de tänker vara återhållsamma. Erfarenheten säger dock att sol, ljus och värme brukar kunna sätta fart på intresset och försäljningen – även i sämre tider. På vårkanten och försommaren är det framför allt storstadsbesök utomlands som lockar många, pådrivet av de många kortveckorna i samband med påsk, 1:a maj, Kristi himmelsfärdsdag och Nationaldagen. Även i detta fall är det människor i den yngre medelåldern som är mest positiva.

- Människor tycks återhållsamma i sina resplaner framöver men vi vet att sol, ljus och värme brukar sätta fart på intresset och försäljningen - även i sämre tider, säger Martin Karlsson, senior konsult på HUI Research.