Skip to main content

Nyhetsarkiv

Försiktig optimism för detaljhandeln

 

Detaljhandeln är inne i en svag tillväxtfas. Hushållens oro för varsel och omvärldens svaga utveckling dröjer sig än så länge kvar och sänker tillväxten. Ett minskat antal varsel och stigande konsumentförtroende under årets inledning ger förhoppning om en förbättring men bedömningen är att årets första halvår blir svagt. HUIs prognos är att helåret 2013 utvecklas i ungefär samma takt som 2012.

HUIs prognos är en tillväxt om 2 procent, i löpande priser, för detaljhandeln. För dagligvaruhandeln 2013 revideras prognosen upp från 2,5 procent till 3,0 procent medan prognosen för sällanköpsvaruhandeln ligger kvar på 1,5 procent.

- Sista kvartalet gick oerhört tungt för detaljhandeln, antalet varsel var på rekordnivåer och konsumentförtroendet lågt. Under årets första månader har däremot samtliga indikatorer vänt upp igen men handelns utveckling väntas fortsatt vara återhållsam. De svenska hushållen är köpstarka och ser vi ljusningar i Europa under våren skulle vi kunna se en starkare uppgång i försäljningen under årets andra halvår, säger Jonas Arnberg, Konsultchef på HUI Research och ansvarig för företagets konjunkturbedömningar.

Mat- och sporthandeln var vinnare under 2012 och väntas fortsätta öka starkt även 2013. Kapitaltunga branscher såsom byggvaror, möbler och elektronik kommer att ha det betydligt tuffare, framförallt under årets första halvår. Fortsätter konsumentförtroende att stiga kan vi se en bättre tillväxt under andra halvan av året.

- Mat är traditionellt vinnare i lågkonjunktur. När hushållen avvaktar med köp av dyrare varor frigörs pengar för "lyx" inom dagligvaruhandeln. Vi ser också att hälsotrenden håller i sig vilket tillsammans med nya aktörer, större utbud och större konkurrens driver sporthandelns tillväxt även 2013, fortsätter Jonas Arnberg.