Skip to main content

Nyhetsarkiv

Transparens behövs för företagens bankvillkor

 

Den 22 mars lanserade Företagarna den nya medlemsförmånen Kreditcheck med målet att skapa bättre transparens gällande checkkredit för företag.

- Under förra året var det många som upplevde att bankernas villkor blev allt tuffare och samtidigt är det svårt för företagare att navigera på bankmarknaden eftersom det inte finns någon överblick när det gäller företagens bankvillkor. Vi har betatestat tjänsten bland våra förtroendevalda och resultatet visar att räntenivåerna för checkkredit spretar väldigt mycket,säger Elisabeth Thand Ringqvist, vd för Företagarna.

Kreditcheck fungerar så att företagaren fyller i uppgifter för sin checkkredit, bank, bransch och region och sedan får en rapport för de genomsnittliga räntenivåerna som blivit inlämnade. Under våren kommer tjänsten fortsätta utvecklas i samarbete med Företagarnas medlemmar.

- Vi vet att det finns ett stort behov bland våra medlemmar att få ett verktyg i sina förhandlingar med bankerna. Förhoppningsvis kan det här vara ett steg på vägen till rättvisare villkor, säger Elisabeth Thand Ringqvist.

Under perioden med betatestning har 230 svar inkommit som visar att räntenivåerna för checkkredit varierar väldigt mellan de svarande företagen

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vi representerar 75 000 företagare i många olika branscher. Företagarnas uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sverige.