Skip to main content

Nyhetsarkiv

Förebygga eller förbjuda?

 

Många kommuner runt i Sverige tillämpar principen om "rökfri arbetstid". Ett växande antal har utsträckt förbudet, eller planerar att utsträcka det, till att omfatta all form av tobak, och därmed även förbjuda snus på arbetstid. På enstaka platser har det även lett till försäljningsförbud för all slags tobaksprodukter i anslutning till offentliga anläggningar.

Är det politiskt rimligt och tillåtet? Vad är kommunernas mandat och uppgift?

Det frågade sig Svensk Servicehandel & Fast Food som bjöd in till ett öppet seminarium kring dessa två frågor den 11 mars i Stockholm. I första hand vände man sig till politiker och andra beslutsfattare samt påverkare. Initiativtagare var
politikerna Fredrik Bergqvist,
David Josefsson
och Erik Andersson Pauldin.

Svensk Servicehandel & Fast Foods vd Bengt Hedlund menar att Sveriges kommuner & landsting (SKL) blandar ihop två helt olika frågor och detta skapar problem.

- Många arbetsplatser är ju redan rökfria. Men om man tar ett steg till och inför tobaksfri arbetsplats så innebär det att man inte heller får snusa. Så långt är det kanske inte ett direkt problem, men när sjukhusledningen i samma veva säger att man inte får sälja tobaksprodukter i kiosker och butiker på området så har man helt plötsligt gett sig in på det näringspolitiska området och blandat ihop två olika frågor.

Erik Andersson Pauldin inledde med att beskriva dagens situation. Därefter berättade Bengt Hedlund om vilka konsekvenser ett tobaksförbud får för handeln. Han poängterade också att den illegala tobaken är ett långt större problem för såväl staten som handeln och konsumenterna.

Anders Knape, ordförande i SKL, gav sin syn på frågan om rökfri eller tobaksfri arbetstid och efter detta blev det utfrågning och diskussion med deltagande av Stefan Willers, överläkare och docent vid Skånes universitetssjukhus, Anita Jernberger, landstingsråd (FP) Norrköping, gruppledare och landstingsstyrelsens förste vice ordförande samt Fredrik Bergqvist.

Bengt Hedlund tycker att det var ett bra seminarium och tror att SKL fått en bild av hur situationen ter sig. Idag är det 15 kommuner som har infört tobaksfri arbetsplats och några har tagit det motsatta beslutet.

- Vår avsikt var att väcka en insikt och få beslutsfattarna att inser att det inte är riktigt så enkelt som det framställs. Man kan ju ha regler ändå utan att ta steget fullt ut och säga att ingen tobak alls får finnas på sjukhusområden, avslutar Bengt Hedlund.