Skip to main content

Nyhetsarkiv

Gamla sedlar utfasas och nya kommer

Nya sedlar450

De äldre versionerna av 50- och 1000-kronorssedlarna, de utan folieband, blir ogiltiga efter den 31 december 2013. Det är första steget i det sedel- och myntutbyte som kommer att ske de närmaste åren när Sverige ska få nya sedlar och mynt.

Till och med den 31 december 2013 kan 50- och 1000-kronorssedlarna utan folieband användas vid betalning, sättas in eller växlas in på bank eller växlingskontor. Efter den 31 december 2013 och till och med den 28 februari 2014 har bankerna möjlighet att lösa in sedlarna. Efter det kan allmänheten lösa in de ogiltiga sedlarna hos Riksbanken, mot en avgift på 100 kronor.

Bakgrunden till sedel- och myntutbytet är att göra sedlarna säkrare och mynten mindre och lättare. Det innebär förbättrat skydd mot förfalskningar, effektivare kontanthantering och mindre belastning på miljön.

De nya sedlarna och mynten introduceras 2015-2016. Nuvarande sedlar och mynt, förutom 10-kronan som förblir densamma, fasas ut stegvis

2013-2017.

Vad ska detaljhandeln göra med sedlarna?

 Till och med den 31 december 2013 ta emot sedlarna vid betalning och lämna in till värdetransportbolag och bank.

 Efter den 31 december 2013 och till och med den 28 februari 2014 hänvisa till bank som har möjlighet att lösa in sedlarna

 Efter den 28 februari 2014 hänvisa till Riksbanken som kan lösa in de ogiltiga sedlarna mot en avgift på 100 kronor.

Vad ska allmänheten göra med sedlarna?

 Till och med den 31 december 2013 kan sedlarna användas vid betalning, sättas in eller växlas in på bank eller växlingskontor.

 Till och med den 28 februari 2014 har bankerna möjlighet att lösa in sedlarna.

 Efter den 28 februari 2014 kan Riksbanken lösa in de ogiltiga sedlarna mot en avgift på 100 kronor.

Ny bild på den nya 1000-kronorssedeln

Samtidigt som vi börjar arbetet med att fasa ut gamla sedlar, meddelas från Riksbanken att rättigheterna till de bilder och symboler som ska användas på Sveriges nya sedlar är nu klara. Bilden på Dag Hammarskjöld på 1000-kronorssedeln byts ut. Riksbanken publicerade förra veckan också de mini- och mikrotexter som kommer att finnas på de nya sedlarna.

Riksbanken har träffat överenskommelser med rättighetsinnehavarna till de bilder och symboler som ska användas på de nya sedlarna. I samband med detta har bilden på Dag Hammarskjöld på 1000-kronorssedeln bytts ut. De nya sedlarna kommer ut med början i oktober 2015.

Riksbanken publicerar också de texter som ska vara underlag för mini- och mikrotexter på de nya sedlarna. Mini- och mikrotexter ligger invävda i sedlarnas motiv och fungerar som en extra säkerhetsdetalj.

Texterna har anknytning till respektive person på sedlarna. På 20-kronorssedeln med Astrid Lindgren finns till exempel texten "Fina lilla krumelur, jag vill aldrig bliva stur" med. På 500-kronorssedeln med Birgit Nilsson består texten av en förteckning över hennes operaroller. Alla mini- och mikrotexter finns tillgängliga på Riksbankens webbplats.

Läs mer: http://www.riksbank.se/sv/Sedlar-och-mynt/