Skip to main content

Nyhetsarkiv

Nya avtal klara i handeln

 

I dag enades Svensk Handel och Handelsanställdas förbund om nya kollektivavtal för över 225 000 anställda i butiker och på lager. Löneavtalen i handeln är i nivå med de nyligen träffade avtalen inom industrin.

De nya avtalen löper på tre år och innebär att medarbetare inom handeln får löneökningar på samma nivå som inom industrin, det vill säga 6,8 procent.

– Löneökningar på 6,8 procent blir tufft för många företag med tanke på det pressade läge som handeln befinner sig i. Men med treåriga avtal får företagen stabila förutsättningar och lugn och ro. Att vi har lyckats sluta avtal utan medling och konfliktvarsel är ett styrkebesked och visar på god samarbetsanda, säger Dag Klackenberg, vd på Svensk Handel.

Lönerna inom både detalj- och partihandeln höjs under de tre kommande åren med 560 kr, 560 kr och 580 kr i månadslön för en heltidsanställd. Ingångslönerna höjs inte fullt ut utan endast med 85 procent. 40 procent av löneökningarna fördelas individuellt i lokala potter och 60 procent läggs ut generellt.

I förhandlingarna har även beaktats att de anställda i detalj- och partihandeln kommer att omfattas av den uppgörelse om utbyggd föräldralön till sex månader som Svensk Näringsliv och LO har träffat.

Avtalen löper från den 1 april 2013 till den 31 mars 2016. Det sista avtalsåret är uppsägningsbart.

Svensk Handel och Handelsanställdas förbund har även kommit överens om regelverket för handelns yrkespraktik för ungdom. Det innebär att de första ungdomarna kan börja sin praktik under hösten 2013.

Flera gemensamma arbetsgrupper ska arbeta vidare med att bland annat utveckla lönesättningen i handeln och att förnya kollektivavtalet för lager och partihandel.

– När det gäller arbetstiderna på lagren hade vi önskat en snabbare förändring. Men en gemensam arbetsgrupp ska under avtalsperioden arbeta för en modernisering av lageravtalet och det är ett viktigt första steg, säger Dag Klackenberg.