Skip to main content

Nyhetsarkiv

Utbildning i leksakers säkerhet och Leksaksbranschens dag

 

Myndigheterna och Leksaksbranschen inbjuder gemensamt till två dagars utbildning om leksakers säkerhet: den 15-16 maj. Man kan boka utbildningsdagarna separat och de är kostnadsfria, inklusive lunch och fika. En bra kombo då Leksaksbranschens dag startar den 16 maj på eftermiddagen i samma lokaler.

Utbildningen genomförs genom föreläsningar av Konsumentverket, Kemikalieinspektionen och Leksaksbranschen med möjlighet till diskussioner och frågor. Även Elsäkerhetsverket finns på plats. Myndigheterna informerar även om pågående arbete inom leksaksområdet.

Under utbildningsdagarna ges möjlighet att ställa frågor som till exempel: Vilken roll har jag och vilka krav ställs det på mig? Vad ska en EG-försäkran om överensstämmelse (DoC) innehålla samt hur den ska vara utformad? Vilken teknisk dokumentation måste jag ha och vilken ska jag kunna förse myndigheter med?

Ett mer detaljerat program finns på Konsumentverkets hemsida där man även anmäler dig till utbildningen.