Skip to main content

Nyhetsarkiv

Transportstrejken är ett faktum

 

Vid lunch idag gick Transportarbetareförbundet ut i konflikt. Det innebär att större delen av styckegodsstransporterna stannar. Bakgrunden är bland annat att Transport kräver högre löner och mycket långtgående krav på kontroll av användandet av bemanningsföretag. Krav som går längre än liknande avtal på arbetsmarknaden.

Igår eftermiddag gav medlarna ett slutbud. Efter ytterligare förhandlingar mellan parterna förkastade Transport budet vilket nu innebär att stridsåtgärder trädde i kraft klockan 12 idag. Transport vägrade att acceptera ett avtal utan att företagens möjlighet att hyra in personal försvårades ytterligare.

- Vi har förgäves sökt förhandla fram ett nytt Transportavtal men de ställer krav på löner och kring bemanning som gör verksamheten svår att driva, säger Peter Jeppsson, vd för Biltrafikens Arbetsgivareförbund och TransportGruppen.

Genom att Transport tagit ut de 23 största terminalerna i strejk stannar verksamheten även på alla andra terminaler. Resultatet blir att allt godsflöde kommer strypas. Redan på fredag kommer hyllorna i många av butikerna att gapa tomma och i slutet på veckan är stora delar av Sveriges industri lamslagen.

- Transports konflikt är ansvarslös. Många butiker kommer att tömmas och fabriker att stanna. Risken är att konflikten leder till uppsägningar även inom industri och andra näringsgrenar, säger Peter Jeppsson.

Från torsdag klockan 17 tas de som blir sysslolösa i och med Transports stridsåtgärder ut i lockout av Biltrafikens Arbetsgivareförbund. Syftet är att minska den skadeverkan Transport ställt till med. För att undvika en upptrappning av konflikten omfattar lockouten enbart de som blir sysslolösa i och med Transports varsel.