Skip to main content

Nyhetsarkiv

Så kan skattefusket med tobak stoppas

 

Gruppbild 450

Mellan 2009 och 2011 gick staten miste om en halv miljard kronor på grund av luckor i lagstiftningen och obefintliga kontrollsystem. Oseriösa aktörer fortsätter att göra mångmiljonvinster på statens bekostnad genom att låta bli att betala punktskatt på lagligt importerad tobak. Detta uppmärksammades under torsdagen då Svensk Servicehandel & Fast Food tillsammans med riksdagsledamot Johan Pehrson (Fp) bjöd in till rapportlansering och kunskapsseminarium i riksdagen.

- En allt för passiv hållning från regeringens håll har gjort att framförallt fyra samhällsproblem har blivit allt större de senaste åren, sa Svensk Servicehandel & Fast Foods vd Bengt Hedlund vid rapportlanseringen. De fyra problemen är butiksdöd på grund av illojal konkurrens, tobakspolitiken fungerar inte, utebliven skatt på flera miljarder varje år och att pengarna finansierar grövre brott.

Rapporten i korthet

I rapporten beskrivs hur traditionell tobakssmuggling kompletterats med lagligt importerad tobak som importeras i syfte att tjäna enorma summor genom att sälja tobaken till handeln och sedan låta bli att betala punktskatten. Detta är möjligt på grund av att:

• Punktskatten kan betalas så sent som 72 dagar efter införseln i Sverige.

• Sverige, som ett av få länder i EU, saknar såväl skattemärkning som inrikes kontrollsystem på transporter av tobak.

• Tobaken som importeras är laglig varför det inte är några problem med att få den förbi tullen.

• Risken att åka fast är extremt låg och de som åkt fast och lagförts har dels fått låga straff, och dels i de flesta fall varit bulvaner.

• Möjligheten att tjäna extremt stora summor är väldigt stor givet dagens punktskattesystem på tobak. Lågpriscigaretter kan köpas in för så lite som 2 kronor per paket av en oseriös grossist– punktskatten i Sverige är 1.41 kronor per cigarett.

Med på rapportlanseringen var representanter från Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten.

- De brott som beskrivs i rapporten ökar stadigt, de är extremt svårutredda och kräver stora resurser. Dessutom hänger den här typen av kriminalitet nästan alltid ihop med annan grövre brottslighet, sa chefsåklagare Stefan Lundberg från Ekobrottsmyndigheten,

- Vi är naturligtvis positiva till allt som leder till lösningar på skattefusket, däribland det EMCS-system finansdepartementet nu utreder med mål att införa i Sverige 2014. Detta i kombination med en kriminalisering av det vi kallar "avvikelse", alltså när de rutter som rapporteras in till EMCS-systemet inte följs, skulle underlätta, sa Anna-Karin Lindquist, sektionschef på Skatteverket.

- Det finns väl ingen människa, oavsett politisk härkomst, åtminstone i det här huset (fot not: riksdagshuset), som INTE tycker att vi måste göra något åt det här, underströk riksdagsledamot Johan Pehrson (Fp).

Konkreta förslag på åtgärder:

• Inför skattemärkning på tobak i samband med införandet av EMCS-systemet.

• Inför fast pris vid försäljning av tobak.

• Inför hårdare sanktioner och tätare kontroller ute i handeln.

• Inför hårdare straff på brott kopplade till tobak.

Debattartikel på Brännpunkt:

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sa-kan-skattefusket-med-tobak-stoppas_8133850.svd

Rapporten i helhet:
Illegal_tobak.pdf