Skip to main content

Nyhetsarkiv

Du kan bidra till sänkta kortavgifter!

 

Genom att delta i en enkätundersökning om kostnader för kort- och kontantbetalningar, initierad av EU-kommissionen, kan du bidra till vad vi hoppas i förlängningen innebär sänkta kostnader för dig som butiksägare.

Kortbetalningar är av största vikt inom EU:s interna marknad. Europeiska konsumenter och företag gör mer än 40 % av sina köp med kort. Därför är det viktigt för EU-kommissionen att slå vakt om konkurrensen och bevaka att ingen bryter mot lagstiftningen avseende fri rörlighet för varor och kapital bland annat genom orimliga interchange-avgifter mellan banker och mellan länder.

Fakta om undersökningen

EU-kommissionen vill genom undersökningen testa att den totala kostnaden för kortbetalningar inte överstiger samhällsnyttan med att använda kort istället för kontanter. Meningen är att en butiksägare ska spara på att ta kort istället för kontanter, och inte tvärtom. Utifrån detta har EU-kommissionen startat två parallella undersökningar för att kartlägga vad det kostar i de olika länderna

För att kommissionen ska kunna identifiera och jämföra kostnaderna för de multilaterala interchange-avgifterna så genomförs 500 djupintervjuer av större butiker/kedjor i 10 länder (Österrike, Belgien, Tyskland, Spanien, Storbritannien, Frankrike, Italien, Polen och Sverige). För att säkerställa att även små och medelstora företag finns representerade så genomförs parallellt också en enkät riktad till 2 000 företag spridda på de 10 länderna. För att resultatet ska kunna användas krävs att 200 företag från varje land har svarat på enkäten.

Enkätundersökningen genomförs av företaget Deloitte Belgium. Ditt deltagande är av stor betydelse för dem då det underlättar för kommissionen att räkna på vad den rimliga kostnaden ska vara för multilaterala interchange-avgifter. Har du tid att avsätta 15-30 minuter av din tid så kanske det kan innebära sänkta kortavgifter.

Dina svar hanteras konfidentiellt och används endast för denna undersöknings syfte. Kommissionen får resultatet presenterat på ett sådant sätt att det är omöjligt att identifiera enskilda butikers svar. Sannolikt är det lätt för dig att ta fram den i enkäten efterfrågade informationen. Frågorna handlar främst om antal och värde av betalningstransaktioner i butik för de olika betalningsinstrument som accepteras.

Har du frågor kontaktar du Hans Demeyere, Deloitte Belgium

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Telefon: 0032-2-749 53 10

Enkäten hittar du på:

http://dexsurvey.deloitte.com/?xid=50525

(klicka på "First Time Users", så kommer du till en svensk version)