Skip to main content

Nyhetsarkiv

Bankerna diskriminerar småföretagen

I samband med att Finansmarknadsminister Peter Norman besöker företagare i Jönköpings län för att diskutera hur bankerna bemöter småföretag presenterar Företagarna en unik undersökning av räntorna för småföretagens checkkrediter.

I undersökningen "Kreditcheck" framgår att den genomsnittliga nyttjanderäntan för checkkrediter skiljer sig stort över landet. Mellan de län med den högsta genomsnittliga räntan och länet med lägst skiljer sig närmare två procentenheter. I Jämtland är genomsnittet 7,81 % medan det i Kalmar är 5,84 %. Generellt så ligger Norrlandslänen 0,5-1,3 procentenheter högre än riksgenomsittet på 6,52 %.

- Det finns ingen rimlig förklaring till ränteskillnaden. Att norrländska företag generellt skulle ha högre risk än företag i andra delar av landet är direkt ologiskt och antyder en negativ särbehandling säger Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

Utöver den regionala fördelningen har Företagarna undersökt hur räntorna skiljer sig mellan olika banker, branscher och företagsstorlekar. Det är stora skillnader mellan bankernas genomsnittsränta, från Danske Bank med 4,8 % till Handelsbanken med 7,0 %.

I sak är resultatet att högre företag betalar lägre räntor än små inte överraskande, men Undersökningen visar på uppseendeväckande skillnader. En enmansföretagare har en genomsnittlig nyttjanderänta på 7,81 % samtidigt som företag med mer 50 anställda i genomsnitt betalar mindre än hälften av detta (3,64 %).

- 4,17 procentenheter är en stor skillnad och det är brist på trovärdiga förklaringar, menar Elisabeth Thand Ringqvist. I mina dialoger med banker så gör de ett stort nummer av att de kan den lokala marknaden och kan bedöma låntagaren. Mot detta ser jag massor av företagare som vittnar om att kreditbeslut fattas långt bort och bankerna inte förstår nya företag och branscher.

- Jag vågar påstå att bankerna diskriminerar småföretagen och efterlyser nu konkreta åtgärder från regeringen och myndigheter för att förbättra konkurrensen och transparensen kring företagares lånevillkor och bankernas räntesättning, avslutar Elisabeth Thand Ringqvist.

Mer om undersökningen finns på www.foretagarna.se