Skip to main content

Nyhetsarkiv

Företagarna är kritiska mot stora delar av förslagen om ändringar av 3:12-reglerna

De nya kraven för att delägare ska få utdelningen beskattad som kapital riskerar att få negativa effekter och bör därför inte genomföras i nuvarande form.

- Det finns inslag som är bra för de mindre företagen. 
Delägare som uppfyller kraven på egna löneuttag kan glädjas åt dubblerat utrymme för utdelning som kapitalbeskattas upp till en lönesumma på 3,4 miljoner kr. Det är särskilt bra för företag med upp till ca 10 anställda, där utrymmet tidigare varit begränsat. Denna viktiga grupp företagare är de flitigaste jobbskaparna och behöver förbättrade villkor som kan stimulera till ökad sysselsättning. Dessvärre innebär de övriga förslagen stora svårigheter för många företag, säger Annika Fritsch, skatteexpert på Företagarna.

Företagarna sympatiserar med tanken att kapitalbeskattad utdelning ska vara förknippad med egna investeringar och eget risktagande, vilket inte alltid gäller i stora företag där delägarskapet inte är förknippat med någon egentlig kapitalinsats och därmed risk.
Begränsningen gäller emellertid inte bara stora företag med många anställda utan får betydande effekter även för små företag med begränsad delägarkrets eftersom de medarbetare som erbjuds delägarskap sällan eller aldrig skulle klara gränsen på 5 procent av företagets kapital. Detta beror dels på att huvudägare inte vill släppa ifrån sig så stor del av inflytandet och dels på att medarbetarna knappast har ekonomiska möjligheter att finansiera ett så stort förvärv.

- Kravet på 5 procents ägarandel riskerar att bli en nackdel för utvecklingen i genuint ägarledda företag och riskerar att bli ett hinder för tillväxt. Man måste förstå att 5 procent kan vara väldigt mycket i ett mindre företag, menar Annika Fritsch

Företagarna kritiserar också det höjda kravet på eget löneuttag, som innebär en stor försämring för många företagare. Det riskerar att motverka expansion, nyanställningar och investeringsvilja i små och medelstora företag. Nya spärrar och villkor gör också reglerna än mer komplicerade.

-Det höjda kravet på eget löneuttag riskerar att helt omöjliggöra användningen av lönesummeregeln för många företagare, främst i de företag som alla säger sig vilja uppmuntra och som växer genom nyanställningar, avslutar Annika Fritsch.

Hela remissvaret finns att läsa på www.foretagarna.se