Skip to main content

Nyhetsarkiv

Goda förutsättningar för detaljhandeln trots fortsatt oro

Trots den svaga inledningen på 2013 bedömer HUI Research att detaljhandeln kan återhämta sig under resterande delen av året och öka med 2,0 procent under 2013. Förutsättningarna för konsumtion bedöms som goda och helårsprognosen ligger därmed kvar.

Konsumenterna tar fortfarande intryck av den utdragna återhämtningen i euro-området och viss mån även i Sverige. Hushållens förtroende för Sveriges ekonomi har dock ökat försiktigt under våren, i takt med minskat antal varsel.

Givet att förtroendet fortsätter i rätt riktning bedömer vi att de goda förutsättningarna för konsumtion – i form av bland annat goda löneökningar och mycket låg inflation – sakta kommer att ge utslag i butikernas försäljning. Vidare motiveras den fortsatt positiva bedömningen av svaga jämförelsetal från hösten 2012 samt det faktum att flera av detaljhandelns omsättningsmässigt viktigare månader ännu ligger framför oss.

Därmed behåller HUI helårsprognosen på 2,0 procent för detaljhandeln. Liksom tidigare är det till stor del dagligvaruhandeln som håller uppe detaljhandeln. Man tror fortsatt att dagligvaruhandeln ökar med 3,0 procent i år, medan sällanköpsvaruhandeln ökar med 1,5 procent.

- Om hushållen vill konsumera har de alla förutsättningar att göra det, pengar finns, säger Lena Larsson, vd på HUI Research. Detaljhandelns utmaning blir att locka konsumenterna från andra alltmer populära områden såsom resor och restaurangbesök.

Flera av sällanköpsvaruhandelns mer kapitaltunga branscher har det fortsatt motigt. Den svaga utvecklingen hittills i år inom elektronikhandeln gör att man sänker prognosen för elektronikhandeln från 0 procent till -2,0 procent för helåret 2013.

Däremot börjar möbler och heminredning, två kapitaltunga branscher som utvecklades svagt 2012, nu visa tecken på återhämtning i takt med att aktiviteten på bostadsmarknaden ökar.

Hälsotrenden fortsätter att gynna sporthandeln, men konkurrensen hårdnar i takt med att fler aktörer etablerat sig på marknaden. Tillväxttalen inom sporthandeln blir därför inte lika starka som under fjolåret.