Skip to main content

Nyhetsarkiv

Sverige behåller undantag för snus

EU:s ministerråd kunde på midsommarafton fastställa sin position om det nya tobaksdirektivet. I direktivet ingår bestämmelser som kunde ha påverkat det svenska snuset. 

- Vi har faktiskt räddat snuset och Sverige får även i fortsättningen rätt att själv bestämma över innehåll, produktreglering och smaker, sade barn- och äldreminister Maria Larsson efter mötet.

Det svenska exportförbudet på snus inom EU kvarstår. Tobaksdirektivet ska nu behandlas vidare i Europaparlamentet.

- Jag känner mig jätteglad, av dubbla anledningar. För det första över att vi har fått ett nytt tobaksdirektiv där det finns en så stark och stor enighet mellan Europas länder om att göra allt vi kan för att skydda barn och unga från att börja använda tobaksprodukter och att minimera tobaksbruket i våra befolkningar, sade barn- och äldreminister Maria Larsson till media efter mötet i EPSCO-rådet den 21 juni.

- Den andra delen som jag är glad för är att vi faktiskt har räddat snuset och själva får bestämma om innehåll, produktreglering, ingredienser, karakteristiska smaker - och så natriumkarbonatet. Torra prillor behöver inte bli resultatet, utan prillorna kan bevara sin fuktighet, sade Maria Larsson.

Fyra medlemsländer kunde inte rösta ja till rådets linje om tobaksdirektivet som nu ska behandlas vidare i Europaparlamentet.

Video: Maria Larssons kommentarer till media efter mötet i Luxemburg den 21 juni (rådets webbplats):
http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/event/epsco-council-june-2013/departure-and-doorstep-se-larsson