Skip to main content

Nyhetsarkiv

Sedelutbytet – du är väl beredd?

Som vi tidigare meddelat så kommer, efter den 31 december 2013, kommer de äldre versionerna av 50- och 1000-kronorssedlarna, de utan folieband, att bli ogiltiga. Idag finns det 50- och 1000-kronorssedlar till ett samlat värde av drygt 12 miljarder kronor som blir ogiltiga vid årsskiftet.

Därför är det viktigt för de som på olika sätt hanterar kontanter i sitt yrke, till exempel butikspersonal, känner till detta och vet hur indragningen går till. De som arbetar i butik är också viktiga som vidareinformatörer till allmänheten om vilka sedlar som blir ogiltiga.

Indragningen är första steget i det stora sedel- och myntutbytet, som startar 2015, då samtliga sedlar och mynt, förutom 10-kronan ska bytas ut.

Läs mer på www.riksbank.se/sedlar-och-mynt