Skip to main content

Nyhetsarkiv

Industrisemestern har ersatts av dagissemestern

Det sägs att vi svenskar håller på att anpassa vårt semestermönster till övriga Europa och att industrisemestern inte längre existerar. Det stämmer att det har skett en viss förskjutning av sommarsemestern in i augusti, men HUI Researchs undersökning Swedish Tourism Survey, som löpande mäter svenskars resvanor, visar att lika många även reser under juni månad*. Men man kan också konstatera att peaken i juli fortfarande kvarstår och att den närmast intensifierats.

Industrisemestern, som innebar en peak på fem veckor och som man trodde var på väg att försvinna, har ersatts av en "dagissemester" med en ännu starkare koncentration på tre-fyra juliveckor. En bidragande orsak till att semesterpeaken fortfarande finns kvar är alltså av socialpolitisk karaktär. Förutom det faktum att många förstås vill ha semester i juli begränsas semesterflexibiliteten numera istället av barnomsorgens villkor. Man kan säga att stora delar av Sverige har gått från att ha industrisemester till dagissemester.

För om svenska familjers sommarsemestrar historiskt planerades utifrån industrisemestern så ser verkligheten idag annorlunda ut. I de flesta hushåll jobbar idag båda föräldrarna och även om arbetet i ett allt mer globaliserat näringsliv inte längre stannar av på samma sätt under sommaren stänger däremot många förskolor och fritidshem sin verksamhet. Enligt undersökningen Sommarlovshetsen som Kommunal gjorde år 2011 stängde fyra av fem förskolor under sommaren. Det som i praktiken styr många svenskars sommarsemester numera är därför det faktum att många dagis stänger helt under sommaren. Och eftersom stängningsveckorna koncentreras till tre-fyra veckor i juli tvingas många barnfamiljer bygga sin gemensamma sommarsemester utifrån dessa.

För mer information om undersökningen läs mer här: http://www.hui.se/nyheter/spaning-130625_1
Källa: kommunal.se