Skip to main content

Nyhetsarkiv

Öppet brev till Anders Borg och Annie Lööf

I samband med vårbudgeten meddelade regeringen att förslaget om månadsrapportering kräver ytterligare analys innan det läggs fram. Nu har drygt två månader gått och det har inte skett någon dialog tillsammans med småföretagen/näringslivet? Företagarna vill med det öppna brevet förklara oss beredda att bidra i en konstruktiv dialog om det fortsatta arbetet.

- Företagarna välkomnade regeringens besked om ytterligare analys. Vi vill vara med och bidra så att månadsuppgifter inte blir den administrativ mardröm som många småföretagare ser framför sig, säger Elisabeth Thand Ringqvist vd för Företagarna.

Företagarna vill att regeringen analyserar åtta olika områden. Bland annat hur man kan använda befintliga uppgifter i kontrollsystem och alternativ till årlig kontrolluppgift.

- Regeringen måste lyssna in den tunga remisskritik som förslaget fått. Dessutom skulle Månadsuppgifter helt förta de positiva effekter som regeringens viktiga regelförenklingsarbete tidigare har haft, avslutar Elisabeth Thand Ringqvist.

Det öppna brevet skickades idag till ministrarna.