Skip to main content

Nyhetsarkiv

Hög tid att myndigheter tvingas ta ansvar

Bedrägeri och bluffakturor är något som företagare drabbas allt för ofta av. Samtidigt har företagare det svårt att skydda sig mot denna typ av kriminalitet.
Rapporteringen om Bolagsverkets bristande kontroll av årsredovisningar som sedan visar sig vara förfalskade dokument är ytterligare ett i mängden av rapporter kring hur myndigheter ska kontrollera saker men där resultatet blir missvisande.

- Företagen behöver inte ökat uppgiftslämnande utan snarare att myndigheters kontroller säkerställs och att man faktiskt kan lita på den granskning som görs. Precis som att företagare förväntas leverera kvalitetssäkrade produkter vill företagare att myndigheters kontroller också skall hålla hög kvalitet, säger Företagarnas vd Elisabeth Thand Ringqvist.

Redan nu inhämtas en rad uppgifter från företag. Flertalet viktiga uppgifter finns redan hos Skatteverket och Bolagsverket. Genom att kombinera uppgifterna, vilket borde vara en lätt uppgift för så stora myndigheter, borde bedrägeririskerna minskas avsevärt.

- Om ett företags årsredovisning visar hög omsättning och lönekostnader, ska bolaget samtidigt vara registrerat som arbetsgivare och momsregistrerat hos Skatteverket. Annars hänger det inte ihop och myndigheter borde direkt kunna misstänka att bedrägeri och kriminalitet kan föreligga.

Samtidigt bör inte kraven på bättre kontroller leda till snabba åtgärder utan effekt. Det finns inga skäl att skärpa kraven på revisionsplikt som inte på något sätt kan vara garant mot bedrägerier.

Företagarnas rådgivning har under flertalet år erbjudit hjälp till drabbade företagare. Man besitter stor juridisk kompetens som kan vara bra när företagare drabbas av bedrägerier och annan form av kriminalitet.

- Bestrid och betala absolut inte. Ring oss - vi vet hur man ska bestrida och agera när bedrägeri förekommer, säger Lars Nordfors, chefjurist på Företagarna.