Skip to main content

Nyhetsarkiv

Sista delen av nya direktivet om leksakers säkerhet trädde i kraft den 20 juli

Den andra delen av leksaksdirektivet som omfattar kemiska krav trädde i kraft den 20 juli. Den första delen, som omfattade mekaniska och fysikaliska egenskaper hos leksaker, trädde i kraft för två år sedan.

Seriösa leksaksföretag har förbundit sig att garantera säkerheten för de leksaker som de producerar. Medlemmar av Toy Industries of Europe (TIE) och de nationella föreningarnas – som svenska Leksaksbranschen - medlemmar tar sitt ansvar på allvar och har vidtagit nödvändiga åtgärder för att följa det nya direktivet om leksakers säkerhet.

De nya reglerna innebär ett strikt vetenskapligt förhållningssätt till användningen av ämnen. Det reviderade direktivet om leksakers säkerhet sätter gränser för 19, jämfört med 8 i det tidigare direktivet från 1988, och tar även hänsyn till hur ett barn leker med en leksak. De nya kraven skiljer mellan leksakens material som ett barn har nära kontakt med, t.ex. fingerfärger, och de som barnet har mindre kontakt med, såsom fasta material. Detta innebär att antal begränsningar av ämnen ökar från 8 till 57 med det nya direktivet.

För industrin är de nya reglerna krävande, även om anpassningar i tillverkningsprocessen inte är nödvändig, eftersom leksakstillverkare behöver utföra och dokumentera mer detaljerade säkerhetsanalyser för att bevisa överensstämmelse med direktivet.

Även om leksaker är en av de mest strikt reglerade produktgrupperna i Europa, så kommer inte dessa regler stoppa oseriösa företag från att sätta undermåliga produkter på marknaden. Effektiv marknadsövervakning med straff för uppsåtliga brottslingar, är mycket viktig för att förhindra att olagliga leksaker når barnen.

För att undvika olyckor, råder TIE och Leksaksbranschen föräldrar att alltid köpa leksaker från seriösa butiker och online-företag, att noggrant läsa alla varningar och instruktioner, samt att välja leksaker som är lämpliga för barnets ålder, förmåga och kunskapsnivå.