Skip to main content

Nyhetsarkiv

Åter tillväxt i servicehandeln

Under andra kvartalet 2013 ökade servicehandeln sin omsättning med 0,9 procent jämfört med samma period förra året. Försäljningstillväxten är en viktig positiv signal då servicehandeln inledde året svagt. Framtidstron bland servicehandlarna minskade något under det andra kvartalet och ligger nu på 16 procents övervikt för optimisterna.

Detta enligt Servicehandelsindex för andra kvartalet som idag presenteras av Svensk Servicehandel & Fast Food och HUI Research.

Delbranschen Café uppvisade starkast tillväxt under andra kvartalet 2013 efter en svag inledning på året. Försäljningstillväxten uppgick till 3,9 procent trots starka jämförelsetal. Även Fast Food gick starkt och ökade försäljningen med 2,2 procent. Svagast tillväxt hade Minilivs som fortsätter att uppvisa negativa tillväxttal. Försäljningen minskade med 1,2 procent. Spel & Tobak minskade sin omsättning med 0,1 procent och Trafikbutiker minskade med 0,3 procent jämfört med samma period föregående år.

– Det är positivt att Café och Fast Food är tillbaka som dragare. Trots en hårdnande konkurrens visar branscherna återigen stark tillväxt, säger Bengt Hedlund, vd för Svensk Servicehandel & Fast Food.

Kedjorna mer pessimistiska
Servicehandlarnas framtidstro fortsätter att minska efter den kraftiga ökningen under fjärde kvartalet 2012. Framtidstron ligger nu på 16, vilket innebär en övervikt om 16 procent för optimisterna över pessimisterna. Framtidstron ligger därmed fortsatt under det historiska medelvärdet på 24. Framtidstron skiljer sig något mellan kedjorna och de enskilda handlarna. Hos de enskilda handlarna överväger optimisterna över pessimisterna med 18 procent. Kedjornas framtidstro minskade under det andra kvartalet och ligger nu på 14 procent.

– Servicehandelns försäljningstillväxt var efterlängtad och möjligheten att få en bra avslutning på året stärktes. Förutsättningarna inför det andra halvåret är goda, hushållen är köpstarka och konsumentförtroendet stiger, säger Bengt Hedlund, VD för Svensk Servicehandel & Fast Food.

Läs mer: www.hui.se/nyheter/ater-tillvaxt-i-servicehandeln