Skip to main content

Nyhetsarkiv

Om sedlarna som snart blir ogiltiga och om handeln som en viktig "bytesplats"

De äldre versionerna av 50- och 1000-kronorssedlarna, de utan folieband, blir som bekant ogiltiga efter den 31 december 2013. Det är första steget i det sedel- och myntutbyte som kommer att ske de närmaste åren när Sverige ska få nya sedlar och mynt.

Till och med den 31 december 2013 kan 50- och 1000-kronorssedlarna utan folieband användas vid betalning, sättas in eller växlas in på bank eller växlingskontor. Efter den 31 december 2013 och till och med den 28 februari 2014 har bankerna möjlighet att lösa in sedlarna. Efter det kan allmänheten lösa in de ogiltiga sedlarna hos Riksbanken, mot en avgift på 100 kronor.

Bakgrunden till sedel- och myntutbytet är att göra sedlarna säkrare och mynten mindre och lättare. Det innebär förbättrat skydd mot förfalskningar, effektivare kontanthantering och mindre belastning på miljön.

De nya sedlarna och mynten introduceras 2015-2016. Nuvarande sedlar och mynt, förutom 10-kronan som förblir densamma, fasas ut stegvis 2013-2017.

Under september kommer Riksbanken att skicka ut en informationsbroschyr "Kolla Pengarna" till samtliga hushåll i Sverige. Samtidigt färdigställs en informationsfilm på samma tema.

Mer info och aktuella uppdateringar hittar du på Riksbankens hemsida:
http://www.riksbank.se/sv/Sedlar-och-mynt

Enligt Riksbanken ser det för dagen ut som följer:

• Den 31/12-12 fanns det 21 miljarder st. 1000-lappar. Av dessa blir 14 miljarder stycken ogiltiga efter 31.12 2013.
• Den 31/8-13 fanns 16 miljarder st. 1000-lappar i cirkulation kvar. Av dessa är 9 miljarder av den äldre modellen.

Hittills i år har alltså Riksbanken fått in 5 av 14 miljarder gamla sedlar. Det betyder att under de sista 3,5 månaderna av 2013 kommer den största delen av 9 miljarder 1000-lappar lämnas in, antingen som betalningsmedel i handeln eller till bankerna. Det är svindlande stora summor det rör sig om.

Det kommer att bli mycket kontanter i omlopp i butikerna. Förbered er redan nu och se över era säkerhetsrutiner för kontanthanteringen. Det är också bra att känna till vad som gäller enligt penningtvättslagen.

Här finns nyttig info: http://www.penningtvatt.se/lagar-regler/penningtvattslagen