Skip to main content

Nyhetsarkiv

Dags att deklarera IGEN!

Från och med i år har företag, föreningar och stiftelser fyra nya deklarationstidpunkter. Först ut att deklarera är cirka 75 000 företag och föreningar som ska lämna sina deklarationer senast den 1 november i år. Inom de närmaste två veckorna kommer deklarationsblanketterna för dessa att skickas ut.

Den nya lagen (Skatteförfarandelag 2011:1244) som trädde i kraft 1 januari 2012 innebär att det blir fyra nya deklarationstidpunkter för juridiska personer från och med 2013.

– För en del företag innebär det att de måste lämna in deklarationer två gånger i år, men det är bara just i år, säger Jim Gustavsson, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Nedan kan du välja det räkenskapsår företaget har och via länkarna få en sammanställning över vilka tidpunkter som gäller just dig för

att betala in debiterad preliminärskatt
att göra extra betalning av skatt (fyllnadsinbetalning)
att betala in moms
att betala in arbetsgivaravgifter och avdragen skatt
att betala in underskott på skattekontot (kvarskatt
att lämna inkomstdeklaration
att lämna arbetsgivardeklaration
att lämna momsdeklaration
att lämna periodisk sammanställning
Skatteverkets utbetalning av överskott på skattekontot (överskjutande skatt)
Skatteverkets utskick av slutskattebesked

Bokslut: 31/1, 28/2, 31/3, 30/4
Deklarationstidpunkt: 1 november

Bokslut: 31/5, 30/6
Deklarationstidpunkt: 15 december

Bokslut: 31/7, 31/8
Deklarationstidpunkt: 1 mars

Bokslut: 30/9, 31/10, 30/11, 31/12
Deklarationstidpunkt: 1 juli

Aktiebolag och ekonomiska föreningar som lämnar hela deklarationen, inklusive bilagor, elektroniskt har ytterligare en månad på sig att deklarera.

Totalt finns cirka 700 000 juridiska personer som ska deklarera vid de fyra nya deklarationstidpunkterna. Det är till exempel aktiebolag, bostadsrättsföreningar, ekonomiska föreningar, ideella föreningar, stiftelser, handelsbolag och kommanditbolag. Enskilda näringsidkare och dödsbon berörs inte av ändringarna, utan ska precis som tidigare deklarera senast den 2 maj.

Läs mer på: http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer