Skip to main content

Nyhetsarkiv

3:12-förslag: Lättnad för många, dråpslag för andra

- Vi är glada att regeringen tagit till sig av vår kritik mot höjda krav på löneuttag i ägarledda företag. Det innebär att många företagare faktiskt får en lättnad med större möjlighet att finansiera tillväxt och nya jobb, säger Företagarnas vd Elisabeth Thand Ringqvist i en kommentar till det förslag till förändring av fåmansbolagsreglerna (3:12-reglerna) som Anders Borg presenterade tidigare i månaden.

Samtidigt är Företagarna skarpt kritiska till att regeringen står fast vid ett högt ställt krav på fyra procent ägarandel för att kunna få utdelning enligt 3:12-reglerna.

– Småföretagen skapar fyra av fem nya jobb i Sverige. Det här förslaget gör det svårare att rekrytera och behålla nyckelmedarbetare. Till exempel blir det svårare att låta medarbetare bli delägare, vilket oftast sker successivt, genom flera mindre köp. Detta driver både ägande och kapital utomlands, säger Elisabeth Thand Ringqvist.

Anders Borg gav under presentationen ett exempel på små ägarandelar, där han använder 250 kronors kapitalinsats som ett exempel. Det motsvarar inte de faktiska förhållandena i företag som erbjuder medarbetare delägarskap.

– En medarbetare som går in med 300 000 kronor i ett företag som är värt 10 miljoner kronor tar naturligtvis en enorm privat risk även om ägarandelen inte når upp till tröskeln på 4 procent. Att underkänna detta som risktagande är närmast ett hån. Det visar på en oförståelse för företagandets villkor och vikten av aktiva och engagerade ägare. Det verkar som om regeringen bortser från vilka signaler kravet på en viss minsta ägarandel skickar till både små och medelstora företag som har svårt att knyta nyckelmedarbetare till sig, säger Annika Fritsch, skatteexpert på Företagarna. Det kan också försvåra generationsskiften som många företagare står inför de närmaste åren.