Skip to main content

Nyhetsarkiv

Detaljhandeln tar revansch i höst

De svenska hushållen blir allt mer optimistiska i takt med att det nu kommer något ljusare signaler från euro-området. Att konsumentförtroendet stärkts lagom till hösten, som innehåller flera av detaljhandelns omsättningsmässigt viktigaste månader, bådar gott.

Vid samma period 2012 hade detaljhandeln haft ett relativt starkt första halvår men tappade sedan tillväxt under hösten, när varselvågen slog till och sänkte konsumentförtroendet.

- I år är läget det omvända, detaljhandeln behöver ta igen ungefär lika mycket som den tappade förra hösten för att kunna nå en helårstillväxt om 2,0 procent, säger Lena Larsson, vd på HUI Research.

Ett minskat antal varsel, fortsatt köpstarka hushåll som ser allt ljusare på Sveriges ekonomi samt ett uppdämt konsumtionsbehov av sällanköpsvaror talar för att hösten kan bli bättre än det första halvåret i år. Dagligvaruhandeln har hittills i år haft en stark tillväxt, och ligger redan nära helårsprognosen på 3,0 procent.

Sällanköpsvaruhandeln har haft ett tufft första halvår, men kan nu gynnas av att hushållen länge sparat in på kapitaltunga köp. En starkare bostadsmarknad samt att konsumenternas fokus efter sommarmånaderna väntas skifta från semester till att vilja lägga pengar på hemmet kan gynna såväl möbler och heminredning som elektronik.