Skip to main content

Nyhetsarkiv

Mobila betalningar förutspås öka kraftigt under 2014 när traditionella banker utmanas av nya aktörer

Betal- och kreditkort fortsätter att vara de mest populära icke-kontanta betalningssätten. Användningen av betalkort ökade med 15,8 % (till 124 miljarder transaktioner) globalt under 2011 och användningen av kreditkort ökade med 12,3 % (till 57 miljarder transaktioner). Dock pekar branschens estimat på att både e-handelsbetalningar och mobila betalningar är på stark uppgång.

E-handelsbetalningar förväntas växa med 16 % och nå ca 34,8 miljarder transaktioner under 2014. Mobila betalningar förväntas öka med så mycket som 62 % och nå ca 28,9 miljarder transaktioner under samma år varav antalet mobila betalningar via icke-bankerna beräknas öka med mer än 80 % till 3,8 miljarder.

Globalt ökade antalet icke-kontanta betalningar med 8,8 % till 307 miljarder betalningar 2011, varav betalningarna i Sverige uppgår till knappt 1 % (2,7 miljarder). För 2012 beräknas antalet betalningar ha ökat med 8,5 % globalt. Utvecklingsländernas betalningar beräknas ha ökat mest med 20,6 % medan de utvecklade ländernas betalningar beräknas utgöra tre fjärdedelar av alla betalningar men växa med mera blygsamma 4,8 %.

Innovationstakten ökar inom betalningsområdet och rapporten belyser fyra särskilt heta utvecklingsområden. Framgångsrik innovation kräver samverkan, mellan banker, med kunder och med nya aktörer inom betalningar.

– Rapporten visar att bankernas utmanas genom att allt fler nya aktörer erbjuder betalningstjänster, inom både e-handel och mobila betalningar. Nu har också ett nytt direktivförslag kommit från EU-kommissionen, Betaltjänstdirektivet II, som bland annat syftar till att ge de nya aktörerna ännu större möjlighet till att konkurrera på betalningsområdet, säger Krister Rydmark, ansvarig för Bank- och Försäkring inom Capgemini Consulting.